miércoles, 20 de enero de 2016

Comeza a Información Pública da Variante Norte de Ourense, tramo Eirasvedras-Quintela


O pasado 28 de decembro informaba nunha entrada da aprobación polo Ministerio de Fomento do Documento para Información Pública para os efectos da Lei do 16 de decembro de 1954, de Expropiación Forzosa, e do artigo 12 da Lei 37/2015, de Estradas, do Proxecto de Construción: "Variante de Ourense. Tramo: Ligazón de Eirasvedras coa N-120 na súa p.k. 573,800 - Ligazón de Quintela coa N-120 na súa p.k. 572,000", na provincia de Ourense. 

Dando continuidade ao anunciado hoxe  publica unha excelente nova,  o Boletín Oficial do Estado, que o Ministerio de Fomento somete a información pública o proxecto de construción do tramo Enlace de Eirasvedras coa N-120  Ligazón de Quintela coa N-120, da variante de Ourense. 

O orzamento de licitación estimado ascende a 30,2 millóns de euros.

Características Técnicas:

O trazado, de 1,7 km de lonxitude, ten a súa orixe na ligazón de Eirasvedras, onde existen actualmente dúas calzadas separadas, baixo o paso superior do ramal da estrada N-120 que dá acceso a Ourense a través da calzada unidireccional da N-120. As dúas novas calzadas, da variante que se proxecta, conectan coas existentes da citada ligazón de maneira que se dá continuidade á N- 120 cara á N-525 e viceversa.

 O tramo finaliza na ligazón de Quintela onde conecta coa N-120. Ademais, e para dar ao proxecto a condición de obra completa, incluíuse unha conexión provisional que permite poñer en servizo o tramo, conectándoo coa N-120 á altura do núcleo de Tarascón, no p.k. 572.

Ao longo do trazado deséñanse 2 ligazóns: a ligazón de Eirasvedras, situado no comezo do tramo, e a ligazón de Quintela, situado ao final do mesmo. Proxéctase un viaduto (Viaduto de Quintela), unha ponte (Ponte sobre o río do Porto), un paso inferior baixo o tronco e outro paso inferior baixo un dos ramais da ligazón de Quintela que permite o cruzamento deste sobre o ferrocarril Monforte - Vigo.


https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/20/pdfs/BOE-B-2016-1475.pdf

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta