jueves, 26 de noviembre de 2015

A economía española crece o 3,4% anual, a taxa máis alta en case oito anos, e crea 511.600 empregos

Hoxe recibimos unha gran noticia económica, que é que a economía española rexistrou no terceiro trimestre do presente ano un avance do 0,8% respecto do segundo, segundo  os datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística.

Este crecemento case triplica a media dos países do euro para ese período. Nos últimos doce meses, o crecemento elevouse ao 3,4%, dúas décimas máis que o trimestre anterior.

Esta taxa é a máis alta desde o cuarto trimestre de 2007, é dicir, un ano antes de que comezase a recesión da economía española. O emprego crece a un ritmo anual do 3,1%, unha décima máis que no segundo trimestre, e créanse 511.600 postos de traballo cun aumento da remuneración por asalariado do 0,3% nun contexto de caída de prezos.

Os datos da Contabilidade Nacional correspondentes ao terceiro trimestre do ano mostran que a economía española mantén un forte ritmo de crecemento e que este supera ao dos principais socios europeos. Fronte ao 0,3% de media do conxunto da zona euro, o mesmo porcentaxe para Alemaña e Francia e unha décima menos no caso de Italia, a economía española rexistra un crecemento intertrimestral do 0,8%. Encadéanse así máis de dous anos de crecemento positivo, despois de acumular taxas negativas ou moi próximas a cero desde finais de 2008, cando se desencadeou a recesión máis longa e profunda da historia recente en España.

O crecemento interanual foi do 3,4%, a taxa máis alta desde o cuarto trimestre de 2007; é dicir, un ano antes de comezar a recesión. Supón unha aceleración de dúas décimas con respecto ao segundo trimestre. A principal achega ao crecemento provén da demanda nacional (3,9 puntos), mentres que o sector exterior detrae medio punto.

Dentro da demanda nacional é o consumo privado o que máis tira da economía (2 puntos), seguido do investimento (1,3 puntos).

En canto á demanda nacional e respecto dos últimos doce meses destaca o crecemento da formación bruta de capital fixo (6,5%), en especial, os bens de equipo (10,6%) e, en menor medida, a construción (5,5%). O investimento en construción encadea así seis trimestres seguidos en positivo. O consumo dos fogares, pola súa banda, aumenta o 3,5% no último ano, o ritmo máis alto desde que no primeiro trimestre de 2014 empezou a rexistrar taxas positivas e tamén o máis elevado desde o cuarto trimestre de 2016. 

En canto ao sector exterior, as exportacións manteñen unha forte vitalidade, cun crecemento do 5,6% respecto de hai un ano, fronte ao aumento do 7,7% nas importacións.

A evolución do emprego medida en postos de traballo equivalentes a tempo completo dá unha creación neta de 511.600 empregos. Este dato supón un aumento do 3,1% respecto de hai un ano, unha décima máis que o trimestre anterior e o sexto trimestre seguido en positivo. A taxa anual é tamén a máis alta desde o terceiro trimestre de 2007. A remuneración por asalariado aumenta o 0,3% en taxa interanual, unha décima menos que no segundo trimestre, nun contexto de inflación negativa, o que permite ganancias de poder adquisitivo.

Finalmente salientar que o PIB de Galicia creceu un 0,7% no terceiro trimestre, unha décima máis que o anterior, o que permite que a economía galega xa creza a un ritmo anual superior ao 2%. É o 6º trimestre consecutivo no que mellora a súa evolución interanual.


http://www.ine.es/prensa/cntr0315.pdf

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta