viernes, 2 de octubre de 2015

Eliminada a dobre comisión pola retirada de efectivo nos caixeiros automáticos

Celebro a aprobación hoxe polo Consello de Ministros da  regulación, a través dun Decreto Lei de medidas en materia financeira que entrará en vigor mañá, das comisións pola retirada de efectivo nos caixeiros automáticos dunha entidade allea á emisora da tarxeta de débito ou crédito.

Unha medida que responde á preocupación social xerada nas últimas semanas sobre a posibilidade de que as entidades financeiras cobrasen unha dobre comisión por ese motivo.

Só poderá cobrar comisión o banco emisor da tarxeta, pero nunca o banco dono do caixeiro de onde se retire o efectivo. Doutra banda, o banco emisor da tarxeta non poderá cobrar ao seu cliente máis do que o banco titular do caixeiro cóbrelle a el por esa operación.

O ministro de Economía e Competitividade, Luís de Guindos, sinalou que cada ano prodúcense en España máis de 900 millóns de operacións de retirada de efectivo dos caixeiros e que era necesario actuar con carácter de urxencia para solucionar este asunto.

O novo modelo, destacou o ministro, establece unha serie de mecanismos para garantir a transparencia e preservar a competencia. As entidades propietarias dos caixeiros deberán informar os usuarios da comisión que van cobrar ao seu banco, e as comisións acordadas entre as entidades non poderán ser discriminatorias e serán vixiadas pola Comisión Nacional de Mercados e Competencia. As entidades deberán adaptarse ao novo esquema antes do 1 de xaneiro de 2016.

De Guindos detallou que cando un cliente acuda ao caixeiro dunha entidade que non é a emisora da sua tarxeta, antes de que retire o efectivo terá que ser informado de que a entidade propietaria do caixeiro vai cargar ao seu banco un determinado importe e que este banco pódello repercutir total ou parcialmente. Se a entidade repercútello ou non, dependerá do que o cliente pactase co seu banco.

Co novo modelo evítase que ao cidadán póidaselle cobrar unha dobre comisión e isto redundará en que as comisións van ser máis reducidas que na actualidade.


Concluíndo, valoro moi positivamente esta iniciativa do Goberno, que segue na mesma liña que se trazou durante toda a lexislatura e ten un propósito claro, que en España haxa un sistema financeiro que funcione, pero un sistema financeiro no que se protexa a consumidores e usuarios.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta