domingo, 13 de septiembre de 2015

O próximo Pleno debaterá a próxima semana o ditame ao Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2016

O Pleno debaterá a próxima semana o ditame ao Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2016. O debate desenvolverase entre o luns e o mércores, e os grupos tamén defenderán as emendas que manteñas vivas tras o paso do texto pola Comisión de Orzamentos.

O Pleno comezará o luns, 14 de setembro, ás 16.00 horas co debate das seccións 12 (Asuntos Exteriores e de Cooperación) e 34 (Relacións Financeiras coa U.E.), os Títulos do I ao VII, xunto coas Disposicións Adicionais, Transitorias, Derogatorias e Finais e Anexos.

O martes a partir das 09.00 horas debateranse as seccións 25 (Presidencia), 19 (Emprego e Seguridade Social), 60 (Seguridade Social), 15 (Facenda e Administracións Públicas), 36 (Sistemas de Financiamento de Entes Territoriais), 13 (Xustiza), 20 (Industria, Enerxía e Turismo), 17 (Fomento), 14 (Defensa), 23 (Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente), 27 (Economía e Competitividade), 26 (Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade) e 18 (Educación, Cultura e Deporte).

O mércores, tamén desde as 09.00 horas, debateranse as seccións 16 (Interior), 01, 05 e 08, conxuntamente, 31 (Gastos de Diversos Ministerios), 32 (Outras Relacións Financeiras con Entes Territoriais), 33 (Fondos de Compensación Interterritorial) 35 (Fondo de Continxencia) e o relativo a Sociedades mercantís estatais, entidades públicas empresariais, fundacións e outros organismos públicos, Anexo de investimentos reais, Estado de ingresos e Exposición de motivos.

O ditame que se debaterá no Pleno aprobouse o pasado día 9 na Comisión de Orzamentos coa incorporación dun centenar de emendas, as presentadas polo Grupo Popular e unha acordada por todos os grupos parlamentarios e aprobada por unanimidade pola que se reforza o programa de reasentamiento de refuxiados con 200 millóns de euros.

A Comisión abordou durante catorce horas o debate do informe do relatorio sobre o proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2016 e as máis de 4.300 emendas ao articulado presentadas.

Tramitación

O Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2016, entregado o 4 de agosto, superou a última semana de agosto o debate de totalidade, no que se rexeitaron as peticións de devolución do proxecto ao Goberno. Tras o seu paso pola Comisión de Orzamentos, e se o Pleno dá o seu visto e prace ás modificacións introducidas, o texto será enviado ao Senado.

O proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado, tal e como establece o Regulamento do Congreso dos Deputados, goza de preferencia na súa tramitación sobre o resto de proxectos e proposicións de lei, para axustarse aos prazos establecidos e á súa entrada en vigor o 1 de xaneiro de 2016.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta