lunes, 3 de agosto de 2015

Sobre a implantación do sistema de protección do tren ERTMS no Eixo AtlánticoDe especial importancia foi a aprobación no pasado Consello de Administración de Adif Alta Velocidade do día 31 de xullo, da adxudicación do contrato de obras de execución e mantemento das instalacións para a implantación do sistema de protección do tren ERTMS (European Rail Traffic Management System) no Eixo Atlántico, nos seus tramos A Coruña-Santiago e Santiago-Vigo.


O presuposto de adxudicación é de 63.208.715,5 euros (IVE incluído), que se analiza en 37.537.355,5 euros para a instalación do sistema de seguridade e control do tráfico, e 25.671.360 euros para o seu mantemento por un período de 20 anos.

Hai que sinalar que o contrato, que foi adxudicado á UTE composta polas empresas Alstom Transporte, Caf Signalling e Siemens Rail Automation, inclúe tamén a instalación do devandito sistema no ámbito da estación de Santiago de Compostela, dende a que se regulan as conexións do devandito Eixe Atlántico coa liña Ourense-Santiago. Esta actuación permitirá o enlace e continuidade do ERTMS instalado na referida liña Ourense-Santiago ata a mesma cidade compostelá.


Características do ERTMS


O Sistema Europeo de Xestión de Tráfico ERTMS é un sistema de mando e control de trens adoptado pola Unión Europea para equiparar todas as novas liñas que se constrúan nos países que a compoñen. O obxectivo é que a sinalización e as comunicacións entre vía e os equipos da bordo do tren sexan compatibles en toda Europa e posibilítese a interoperabilidade das circulacións ferroviarias entre os diversos estados da UE.

O ERTMS harmoniza basicamente dous tipos de tecnoloxías:


- O ETCS (European Train Control System), no relativo á sinalización (tanto na infraestrutura coma nos trens), achegando datos sobre a velocidade máxima en cada punto ou distancia ata a próxima baliza, así como o cálculo e a supervisión da velocidade de circulación do tren en cada momento.

- O GSM-R (Global System por Mobile Communications- Railways), un sistema de transmisión por raio de tecnoloxía GSM que utiliza frecuencias exclusivas para o ferrocarril. Encárgase de posibilitar as comunicacións entre o tren e os operadores do Centro de Control do Tráfico (CTC).

España conta coa maior implantación do sistema ERTMS nos países da UE. Máis de 2.000 km da rede ferroviaria española dispoñen xa deste sistema nos seus diferentes niveis.

Unha excelente nova esta agardada adxudicación.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta