viernes, 31 de julio de 2015

PGE 2016: aproabado o Proxecto de Leí polo Conselllo de Ministros

Hoxe o Consello de Ministros aprobou a remisión ás Cortes do Proxecto de Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2016, unhas contas que teñen un destacado carácter social e abren un período de crecemento sostido e de creación de emprego, tal e como avanzou o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, en rolda de prensa.

Os Presupostos ratifican a política económica implementar nos últimos catro anos e culminan a política fiscal desenvolvida polo Goberno neste período. A clara mellora da situación económica puxo de manifesto que a política fiscal desenvolvida dende o principio da Lexislatura foi a correcta.

A contas públicas parten do adianto ao mes de xullo de 2015 da reforma tributaria que ía entrar en vigor en xaneiro de 2016 e levan consigo un importante incremento dos recursos transferidos ás administracións territoriais, que servirán para mellorar as prestacións en sanidade, educación e servizos sociais. Así, o financiamento destas administracións incrementarase en 2016 en 8.000 millóns de euros.

O total de ingresos non financeiros para 2016 despois da cesión aos Entes Territoriais alcanzará os 134.773 millóns de euros, o que supón un incremento do 0,8% respecto aos Presupostos de 2015.

O impacto favorable do crecemento e o efecto na recadación fan que o presuposto de gastos veña marcado pola recuperación social. Neste sentido, case a metade das contas públicas para o próximo ano, o 53,5%, se dedicará ao gasto social, o que supón un aumento do 3,8% respecto ao ano anterior. A redución do gasto en desemprego e da carga financeira da débeda pública fan posible incrementar o gasto social.

Empregados públicos:


Os empregados públicos, cuxa achega foi esencial para saír da crise, verán actualizadas as súas retribucións ao 1%, despois da rebaixa de 2010 e dos anos de conxelación salarial. Ademais, restituiráselles o 50% da paga extra que non cobraron no ano 2012. Por outro lado, establécese unha taxa de reposición do 100% para sectores prioritarios como sanidade, educación, forzas e corpos de seguridade do Estado, servizos sociais e Axencia Tributaria. Para o resto será do 50%.