domingo, 24 de mayo de 2015

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

A sesión plenaria do Congreso dos Deputados da próxima semana comezará o martes co debate de toma en consideración dunha Proposición de Lei do grupo parlamentario da Esquerda Plural sobre a universalización do dereito á asistencia sanitaria pública. A continuación, decidirase se se tramita a Proposición de Lei Orgánica do BNG (Grupo Parlamentario Mixto), para a transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Comunidade autónoma de Galicia.

Despois, debaterase no Hemiciclo a proposición non de Lei do Grupo Parlamentario Popular sobre o recoñecemento do carácter estratéxico da alta velocidade e a culminación das actuacións previstas. 

Tras esta, verase a Proposición non de Lei do Grupo Socialista sobre a igualdade salarial entre mulleres e homes.

Seguindo a sesión, abordaranse mocións, unha rexistrada por Amaiur, integrado no Grupo Mixto, sobre a postura do Goberno en relación ao fracking; outra de CiU sobre a política de defensa orientada á prevención de ataques bioterroristas; e a terceira, rexistrada polo Grupo Socialista, sobre a orientación da política fiscal contida na actualización do Programa de Estabilidade 2015-2018 e os seus efectos sobre a desigualdade.

Ese día decidirase sobre a tramitación directa e en lectura única do Proxecto de Lei pola que se modifica a Lei 28/1990, pola que se aproba o Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra. En caso de aprobarse este procedemento, incluirase como último punto da orde do día do xoves para, unha vez votado e, no seu caso, aprobado, continuar a súa tramitación no Senado, sen pasar por relatorio e Comisión. sesión plenaria, programado para o xoves.

A sesión de Control ao Goberno abre a xornada no Congreso o mércores ás 9,00 horas. Primeiro formularanse as preguntas, despois as interpretacións urxentes e a continuación presentarase o informe acerca do cumprimento do Presuposto da Cámara correspondente ao exercicio 2014.

O xoves, ás 9,00 horas continúase o Pleno co debate para a validación ou derrogación do Real Decreto-Lei para modificar a lei do cine, no que se conceden varios créditos extraordinarios e suplementos de créditos no presuposto do Estado, entre outras medidas de carácter tributario.


A continuación, presentarase tamén o Real Decreto-Lei polo que se conceden créditos extraordinarios e un suplemento no presuposto do Ministerio de Defensa para atender o pagamento de obrigas correspondentes a programas especiais de armamento e outras actuacións do departamento.

Por outro lado, serán sometidas a debate e votación as emendas propostas polo Senado á Lei Orgánica que modifica a Lei sobre o financiamento da Comunidades Autónomas e a lei sobre a estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira, que finalizará o seu trámite parlamentario e quedará lista para ser publicada no BOE.

Seguindo a orde do día, debaterase o ditame da Comisión de Sanidade e Servizos sociais sobre o Proxecto de Lei que modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia, dividido en dúas iniciativas, o proxecto de lei e otroproyecto de Lei Orgánica, que regula as materias reservadas a este tipo de lei. Ambos os dous serán remitidos ao Senado, unha vez ratificados os textos e votadas as emendas ao articulado que os grupos manteñan vivas para defendelas en Pleno.

A sesión plenaria continuará co debates de totalidade do Proxecto de Lei ordenadora do sistema de inspección de traballo e seguridade social, que continuará a súa tramitación se se rexeita a emenda de devolución presentada polo PNV; e os do Proxecto de Lei para a reforma urxente do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral e do Proxecto de Lei para modificar a lei sobre reutilización da información do sector público, en caso de que algún grupo pida a devolución ou presente textos alternativos a estas dúas iniciativas do Goberno.

O Pleno do Congreso concluirá coa tramitación directa e en lectura única do Proxecto de Lei para modificar a lei que aproba o Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra. Este tipo de tramitación omite os debates en relatorio e comisión, e somete as iniciativas lexislativas a un único debate e votación en Pleno, antes de envialos ao Senado.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta