miércoles, 11 de marzo de 2015

Na Comisión de Fomento

Presidín hoxe a Comisión de Fomento do Congreso dos Deputados na que se formularon dezasete preguntas orais a dous altos cargos.

Dúas delas foron dirixidas ao Subsecretario do Ministerio de Fomento, Mario Garcés Sanagustín

Unha foi a relativa ás medidas acometidas polo Ministerio de Fomento ao longo desta Lexislatura para atender as débedas pendentes do anterior Goberno.

Garcés respondeu que "entre entre 2012 e 2014 fomos capaces de sanear 5.550 millóns de euros, o que equivale ao 92% do presuposto da Sección 17 para 2015. Noutras palabras, en 3 anos tivemos que acometer e logramos sanear practicamente o presuposto dun exercicio".

E as quince restantes foron formuladas ao Secretario Xeral de Infraestruturas, Manuel Niño.

Unha das preguntas tivo que ver coas obras de estradas retardadas ou suspendidas durante a anterior Lexislatura que foron retomadas polo actual Goberno.

Manuel Niño afirmou que en decembro de 2011, a situación da xestión no ámbito do desenvolvemento da Rede de Estradas do Estado podía resumirse nunha planificación totalmente desbordada pola realidade, con multitude de obras iniciadas (ás veces testimonialmente) e sen o financiamento asegurado para poder continuar ata a súa finalización.

E dixo que dende xaneiro de 2012 ata marzo de 2015, o Ministerio de Fomento reactivou a execución dun total de 49 obras, por un importe global de execución de 3.475 millóns de €.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 


Recibirá resposta