domingo, 12 de octubre de 2014

O vindeiro Pleno do Congreso

O Pleno do Congreso dos Deputados reúnese o próximo martes ás 12,00 horas para elixir un novo membro do Consello de Administración da Corporación RTVE. Os candidatos propostos polos grupos compareceron ante laComisión Consultiva de Nomeamentos o mércores.

En caso de que ningún candidato obteña o apoio dos dous terzos da Cámara que prevé o Real Decreto-lei 15/2012, do 20 de abril, de modificación do réxime de administración da Corporación RTVE, convocarase un novo Pleno o xoves, ao termo da sesión iniciada ás 9,00 horas, para realizar a segunda votación, na que se necesita maioría absoluta.

Tras esta segunda votación, tamén está previsto na orde do día do Pleno do xoves a elección do candidato proposto polo Grupo Socialista, Antonio Hernando, para acceder ás materias clasificadas como secretas, de acordo coa Resolución da Presidencia do Congreso dos Deputados sobre segredos oficiais, do 11 de maio de 2004.

Esta resolución indica que serán elixidos ao efecto no Pleno da Cámara por maioría de tres quintos. Se algún dos designados deixase de pertencer, no transcurso da Lexislatura, ao Grupo Parlamentario polo que foi elixido, procederase á elección do seu substituto polo procedemento previsto no parágrafo anterior.

Por último, o Pleno da Cámara Baixa realizará a votación para a elección do novo presidente da Corporación RTVE.

E o Pleno habitual do Congreso comezará o martes, ás 16 horas, co debate da toma en consideración das Proposicións de Lei do Grupo Socialista sobre a protección dos consumidores vulnerables e contra a pobreza enerxética; e do Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: a Esquerda Plural para a derrogación do artigo 315.3 da Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal.

A continuación debateranse as proposicións non de lei do Grupo Socialista sobre medidas para o emprego e a mellora da protección dos traballadores e das traballadoras de máis idade; e do Grupo Popular, sobre a mellora da avaliación do risco en violencia de xénero. Por último, veranse as mocións consecuencia de interpretacións urxentes.

O mércores, ás 9 horas, continuarase o Pleno coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpretacións urxentes.

Xa o xoves, comezará a sesión plenaria ás 9 horas co ditame de Comisión sobre declaración de actividades dos deputados.

Posteriormente, terá lugar a validación ou derrogación do Real Decreto-Lei 13/2014, do 3 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes en relación co sistema gasista e a titularidade de centrais nucleares.

Por último, producirase o debate de totalidade sobre o Proxecto de Lei Orgánica de protección da seguridade cidadá, ao que se presentaron nove emendas de devolución.

Ao termo desta sesión reunirase de novo o Pleno, en caso de que sexa necesario por non alcanzar a maioría necesaria na primeira votación, para elixir un novo membro do Consello de Administración de RTVE e designar, posteriormente, o presidente.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta