domingo, 21 de septiembre de 2014

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O Pleno do Congreso dos Deputados decide o próximo xoves, 25 de setembro, sobre a validación ou derrogación do os reais decretos lei medidas urxentes en materia concursal; e polo que se conceden suplementos de crédito e créditos extraordinarios no presuposto dos Ministerios de Asuntos Exteriores e de Cooperación, de Educación, Cultura e Deporte, de Fomento e de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente.

O Pleno do Congreso dos Deputados da próxima semana comezará o martes co debate de toma en consideración da proposición de lei do Grupo Socialista, sobre a derrogación das taxas xudiciais establecidas pola Lei 10/2012, do 20 de novembro e da proposición de lei presentada por CiU de apoio ás actividades dos emprendedores sociais.

A continuación veranse as proposicións non de lei de UPyD sobre medidas para garantir a loita real e efectiva contra a pobreza infantil en España; e do Grupo de CiU para o pagamento da débeda histórica do Estado con Cataluña en materia de investimentos.

Por último, veranse as mocións do BNG (Grupo Mixto) sobre as previsións do Goberno en relación á "inxusta esixencia da Axencia Tributaria de tributación retroactiva a miles de emigrantes retornados con pensións do estranxeiro nun contexto normativo ambiguo" (neste debate intervirei posicionando ao GPP); e do Grupo Socialista acerca das "medidas de política económica que ten previsto formular o Goberno nos próximos Cumios da Unión Europea ante a constatación do fracaso das adoptadas ata a data.

O mércores, día 24 de setembro, o Pleno continuarase ás 9,00 horas coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpretacións urxentes.

O xoves, a partir da mesma hora, a Cámara Baixa decidirá sobre a validación ou derrogación do Real Decreto-Ley11/2014, do 5 de setembro, de medidas urxentes en materia concursal; e o Real Decreto Lei 12/2014, de 12 de setembro, polo que se conceden suplementos de crédito e créditos extraordinarios no presuposto dos Ministerios de Asuntos Exteriores e de Cooperación, de Educación, Cultura e Deporte, de Fomento e de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente.

A orde do día inclúe tamén ditames da Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionais, asinados coa República de Moldavia en materia de cooperación en asuntos de seguridade e loita contra a delincuencia; e coa Unión Europea (Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no traballo).

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta