domingo, 11 de mayo de 2014

A vindeira sesión do Pleno do Congreso

A próxima sesión do Pleno do Congreso iniciarase o martes, 13 de maio, a partir das 16,00h, co debate de toma en consideración da Proposición de Lei do Grupo Parlamentario Socialista sobre incremento do salario mínimo interprofesional.

A continuación, debaterase a toma en consideración da Proposición de Lei de CiU para a modificación da Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, co fin de regular un réxime de infracciones e sancións.

Posteriormente, veranse as proposicións non de lei. A primeira, impulsada polo Grupo Popular, refírese á elaboración dunha estratexia de mellora da empregabilidade dos estudantes universitarios; e a segunda, do Grupo Socialista, reclama a recuperación do dereito á reposición da prestación por desemprego.

A sesión do martes concluirá co debate das mocions consecuencia das interpelacions urxentes formuladas a semana anterior.

O Pleno renovarase o mércores, 14 de maio, ás 09,00h coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpelaciones urxentes.

A continuación, debateranse as enmendas de devolución presentadas polos grupos Socialista e de IU, ICV-EUiA, CHA ao Proxecto de Lei de Réxime do Persoal da Garda Civil.

Para rematar, o Pleno decidirá sobre a convalidación ou derrogación do Real Decreto Lei 6/2014, de 11 de abril, polo que se regula o otorgamento da explotación dos recursos mineros da zona denominada Aznalcóllar. Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.