domingo, 16 de febrero de 2014

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O próximo Pleno do Congreso dos Deputados decidirá o martes, 18 de febreiro, si inicia a tramitación de dúas proposicións de lei de reforma da Lei Orgánica 2/1979, de 3 de outubro, do Tribunal Constitucional, presentadas polo Grupo Socialista e polo Grupo Popular, polas que se recupera o recurso previo de inconstitucionalidade para os Proxectos de Lei Orgánica de Estatutos de Autonomía ou a súa modificación.

Tamén se someterá a debate a toma en consideración a proposición de lei do Grupo Parlamentario de CiU sobre a incorporación de cláusulas sociais na contratación pública.

Posteriormente veranse as proposicións non de lei de CiU pola que se insta ao Goberno a reconsiderar a subida do tipo impositivo do Imposto sobre o Valor Engadido aplicable ao sector cultural; e de de IU, ICV-EUiA, CHA sobre a protección ás persoas desempregadas sen ingresos.

Así mesmo, están previstas na orde do día do martes as mocions consecuencia de interpelacións urxentes debatidas a semana anterior.

O mércores, 19 de febreiro, o Pleno renovarase a als 9,00 horas coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpelacións urxentes.

O xoves, a partir da mesma hora, veranse as enmendas do Senado ao proxecto de Lei para a protección dos traballadores a tempo parcial e outras medidas urxentes na orde económica e social (procedente do Real Decreto-Lei 11/2013, de 2 de agosto). O Pleno votará si ratifícan ou rexeitan os cambios incorporados pola Cámara Alta, co que esta ininicativa conclúe a súa tramitación parlamentaria.

Doutra banda, o Pleno verá varios dictames da Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionais, concretamente o Acordo euromediterráneo de aviación entre a Unión Europea e os seus Estados membros, por unha banda, e o Goberno do Estado de Israel, por outra; e o Protocolo de enmenda ao Convenio Europeo para a Represión do Terrorismo, xunto á declaración que España desexa formular.