martes, 18 de febrero de 2014

Os Portos tiveron 269 millóns de euros de beneficios en 2013, un 22 % máis

Esta mañá compareceu na Comisión de Fomento o presidente de Portos do Eatado, José Llorca Ortega, a petición propia e para informar sobre a actividade e os resultados económicos dos portos do Estado en 2013.

Afirmou Llorca que os portos españois gozan dunha posición privilexiada nas rutas comerciais internacionais nas que xogan un papel importante as dúas canles interoceánicas, a Canle de Suez e a Canle de Panamá- non só para atender os tráficos Este-Oeste, senón para servir de referencia aos tráficos Norte-Sur entre Africa e Europa. 

Dixo que en 2013 a rentabilidade anual dos portos españois definida de acordo co establecido no artigo 157 da Lei de Portos; é dicir sen tomar en consideración os resultados extraordinarios nin o saldo do Fondo de Compensación Interportuario aportado ou recibido alcanzou o 2.34%, moi próximo ao obxectivo do 2.5% previsto na Lei de Portos. Así mesmo prácticamente todas as Autoridades Portuarias que tiñan rentabilidade negativa en 2012 (Alacante, Ceuta, Málaga, Melilla e Santa Cruz de Tenerife) melloraron a súa rentabilidade en 2013. No entanto tres Autoridades Portuarias que tiñan rentabilidade positiva en 2012 (Almería, Pasajes e Sevilla) entraron en rentabilidade negativa aínda que con valores moi próximos a rentabilidad cero.

Informou Llorca que os portos españois están pois globalmente nunha posición saneada, cunha alta capacidade de xeración de recursos e mantendo fluxos de caixa crecentes ata neste periodo de crise económica e cunha viabilidade económica a medio e longo prazo garantida, aínda que debía traballarse en mellorar a situación individual dalgúns portos como Málaga, Alacante, Pasajes, Sevilla, Xixón ou A Coruña. 

Dixo que os tráficos portuarios pecharon 2013 cun decremento do 3.45%, a pesar do forte incremento das exportacións por vía marítima do 6.6% debido a mellora importante da competitividade da economía española.

Afirmou que non podemos permitirnos que unha parte moi importante dos nosos tráficos portuarios (25% dos tráficos totais, 44% da mercancía xeral, 61% da mercancía en contenedores) pérdase irreversiblemente. A caída da mercancía en contenedores en tránsito durante 2013 foi da orde do 8%, cantidade máis que significativa como para ser unha chamada de atención que debe ser tomada en consideración.

Dixo que coa excepción do porto de Algeciras no que houbo prácticamente un estancamento dos contenedores en tránsito, os portos españois relevantes neste tipo de tráfico viron perder tráficos durante 2013 (Barcelona o 22%, As Palmas o 26%, Málaga o 70%, Tarragona o 31%, Vigo o 17% e Valencia o 6.3%. Portos competidores neste tipo de tráfico como o porto italiano de Gioia Tauro, Malta, Tanger Med ou Sines en Portugal viron crecer de forma significativa os seus tráficos. Sines alcanzou prácticamente 1 MTEUS e Tanger-Med da orde de 2.5 MTEUS.

Llorca afirmou que a solución non é outra que gañar competitividade. "Gañar competitividade é importante para consolidar e incrementar este tipo de tráfico pero tamén para os outros tráficos co obxecto de coadyuvar ao desenvolvemento da industria nacional pola vía de reducir os seus custos logísticos. E gañar competitividade en portos significa reducir custos, aumentar en eficiencia e calidade e gañar en fiabilidade; é dicir en productividade. E iso significa que todos os axentes da comunidade portuaria deben ser conscientes deste reto e colaborar activamente para conseguilo. Non podemos mirar para outro lado, pensando que son os outros os que deben baixar custos ou gañar en eficiencia.

Pese a todo concluiu dicindo que "temos portos saneados e autosuficientes económicamente, ben situados xeográficamente e cunha oferta infraestructural instalada de primeiro nivel. O índice de competitividade da calidade da infraestructura portuaria do Foro Económico Mundial de Davos sitúanos no posto doce a nivel mundial e o quinto respecto de os nosos socios europeos, por diante de países como o Reino Unido, Estados Unidos ou Cánada. Unicamente debemos gañar competitividad e con este obxectivo imos seguir traballando"
Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.