viernes, 20 de diciembre de 2013

Sobre ás primeiras contas públicas da recuperación económica


Como dicía onte, finalmente quedou aprobada polo Congreso dos Deputados a lei dos Orzamentos Xerais do Estado para 2014, que desde a posición do Goberno e do GPP, recollen con seriedade e rigor a situación real da economía española, nos que se conxuga unha previsión de crecemento do 0,7% do PIB para o próximo exercicio e o firme cumprimento do obxectivo de déficit, sen esquecer unha atención especial ao gasto social para dar resposta aos sectores da sociedade máis desfavorecidos polas consecuencias da crise dos últimos anos.
Os PGE 2014 seguen sendo esixentes, austeros e restrictivos; afianzan a credibilidade na política fiscal, garanten o cumprimento da senda de consolidación, recollen as recomendaciones das institucións europeas sobre o Programa de Estabilidade para o noso país, á vez que plasman os signos de mellora económica e de creación de emprego.

Son, xa que logo, as primeiras contas públicas da recuperación económica elaboradas polo Goberno dentro dun contexto de control do gasto e de corrección dos desequilibrios presupuestarios, nas que non se aplican novas subidas de impostos e si recollen algunhas das rebaixas fiscais aprobadas. Os PGE 2014 son en si mesmos o preámbulo da reforma fiscal na que está traballando un grupo de expertos e que estará culminada no primeiro semestre do ano que vén.


Cabe destacar a aposta pola delimitación das competencias das administracións públicas e unha baixada do teito de gasto de 4,7% para o conxunto dos Ministerios en comparación co exercicio de 2013. Así mesmo, recollen unha importante achega para a concesión de becas de 250 millóns, subida da partida do Plan de Vivenda e unha decidida aposta pola investigación, con 71 millóns máis que en anos anteriores para o financiamento en l+D+I. 

Para o pago das pensións contributivas, destinaranse 124.000 millóns de euros tanto para os pensionistas da Seguridade Social como das clases pasivas, cifra que supón 6.300 millóns máis que o destinado no orzamento inicial de 2013. O conxunto das pensións contemplan unha revalorización do 0,25% de acordo coa reforma do sistema da Seguridade Social implementada polo Goberno para asegurar o equilibrio do mesmo. Neste sentido, cabo recordar que en 2013, as pensións gañaron en poder adquisitivo, ao revalorizarse entre o 1% e o 2% para aquelas máis baixas, sendo o IPC de novembro do 0,2%.


Polo que respecta ao pago das prestaciones por desemprego, destinarase un total de 29.429 millóns de euros e para investimento en políticas de fomento do emprego haberá máis de 4.000 millóns, o que representa un aumento de preto de 298 millóns de euros. 

Asimismo, entre as últimas enmendas acordadas na súa tramitación parlamentaria, entre outras, os PGE autorizan para a política de Educación 19 millóns de euros extraordinarios para estudantes no estranxeiro do programa Erasmus e 6 millóns para a LOMCE.

Ademais, contémplese unha nova regulación do fondo de Cohesión sanitaria para a totalidade das compensacións por derivación de enfermos entre Comunidades Autónomas e por asistencia a estranxeiros, residentes ou en tránsito, en territorio español. 

Quedan fixadas así mesmo as características da taxa que haberá de financiar a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, recientemente creada, e modifícase o sistema de incentivos por crecemento de pasaxeiros nas rutas operadas por AENA Aeroportos. Ao mesmo tempo, facilítase a xestión do 1% cultural, permitindo a disposición da totalidade do crédito desde o primeiro momento.
Nos PGE 2014 tamén se recollen bonificacións á cotización empresarial á Seguridade social e ao Fondo de Garantía Salarial, Desemprego e Formación Profesional a favor de empresas do sector turístico, comercio vinculado ao mesmo e hostelaría que xeren actividade produtiva nos meses de marzo e de novembro de cada ano e que inicien e/ou manteñan en alta durante devanditos meses a ocupación dos traballadores con contratos de carácter fixo discontinuo.

Así mesmo, co fin de incentivar o I+D+i privado bonifícanse as cotas da seguridade social dos investigadores.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta