domingo, 17 de noviembre de 2013

Sobré o Pleno do Congreso da vindeira semana

O próximo Pleno do Congreso dos Deputados comeza o vindeiro martes, ás 16 horas co Debate da totalidade da proposta de reforma do Estatuto de Autonomía de Castela-A Mancha.

A continuación debaterase a toma en consideración da proposición de lei do Grupo Socialista de modificación da Lei Orgánica do Tribunal de Contas e doutras leis, en materia de redución de prazos e obrigacións de colaboración con devandito Tribunal.

Tamén se debaterán as proposicións non de lei do Grupo Popular relativa a acelerar a implantación da factura electrónica en todos os pagos de proveedores das Administracións Públicas; e do Grupo Parlamentario Socialista, relativa a un chan social para os gastos en educación, sanidade e servizos sociais.
 
O Pleno continuará coas mociones consecuencia de interpelacións urxentes. A primeira, de UPyD, refírese aos propósitos do Goberno en relación á "percepción do subsidio de desemprego por parte de terroristas excarcelados que non mostraron arrepentimiento nin colaborado coa Xustiza".
 
Tamén se debaterá unha moción de Amaiur sobre posición do Goberno en relación aos "malos tratos inflixidos polos membros dos organismos encargados de facer cumprir a lei e a impunidade da que devanditos membros gozan, por ser unha cuestión de Dereitos Humanos sumamente inquietante e de longa data en España"; e unha última, do Grupo Parlamentario Socialista, sobre a política de inmigración do Goberno.
 
O mércores renovarase o Pleno ás 9,00 coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpelacións urxentes, e o xoves, a partir da mesma hora, co debate de totalidade do Proxecto de Lei de modificación da Lei 33/1998, de 5 de outubro, de prohibición total de minas antipersoal e armas de efecto similar.
 
Despois decidirase sobre a convalidación ou derrogación do Real Decreto-Lei 12/2013, de 18 de outubro, polo que se conceden suplementos de crédito por importe de 70.000.000 de euros no orzamento do Ministerio de Economía e Competitividade, para atender necesidades de financiamento da Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas.
 
O mesmo trámite seguirá o Real Decreto-Lei 13/2013, de 25 de outubro, polo que se conceden créditos extraordinarios por importe total de 17.421.238.125 euros, para a concesión dun préstamo ao Fondo para o Financiamento dos Pagos a Proveedores, para financiar ao Servizo Público de Emprego Estatal a achega ao IV Plan Integral de Emprego en Canarias, para dotar a participación de España na Facilidade Financeira Internacional para a Inmunización e para a cuarta convocatoria de axudas ao Programa de Incentivos ao Vehículo Eficiente (PIVE 4).
 
Tamén o xoves votarase o dictame de Comisión e as enmendas que os grupos decidan defender ante o Pleno ao Proxecto de Lei Orgánica de control da débeda comercial no sector público. Esta iniciativa require o apoio da maioría absoluta da Cámara, antes de continuar a súa tramitación no Senado.
 
A sesión seguirá cos debates de totalidade, no caso de que se presenten enmendas de devolución ou de texto alternativo, do Proxecto de Lei Básica das Cámaras Oficiais de Comercio, Industria, Servizos e Navegación; o Proxecto de Lei Xeral de Telecomunicacións; e o Proxecto de Lei sobre cobertura por conta do Estado dos riscos da internacionalización da economía española.
 
Para rematar, elixirase aos membros do Observatorio da Vida Militar, trala comparecencia dos candidatos ante a Comisión Consultiva de Nomeamentos, na sesión celebrada o pasado 6 de novembro.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta