domingo, 6 de octubre de 2013

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O pleno do Congreso dos Deputados comezará o martes, 8 de outubro, co debate de toma en consideración da proposición de lei do Parlamento de Cataluña sobre o Fondo para a homogeneización, o rescate selectivo e a subvención de peaxes. 

A continuación a Cámara debaterá si inicia a tramitación da proposición de Lei Orgánica para reforzar a protección aos fillos e fillas menores fronte aos delitos de violencia de xénero, presentada polo Grupo Socialista. 

Tamén se verán o martes as proposicións non de lei do Grupo Mixto sobre medidas para permitir o Dereito de Autodeterminación dos Pobos; e do Grupo Popular relativa ao Acordo de Pesca Unión Europea-Reino de Marruecos. Para rematar, están previstas as mociones consecuencia de interpelacións urxentes de IU, ICV-EUiA, CHA, sobre cumprimento do artigo 50 da Constitución española que mandata aos poderes públicos garantir pensións adecuadas e periódicamente actualizadas; do Grupo Socialista sobre a depreciación das pensións que se vai a producir como consecuencia das medidas anunciadas polo Goberno; e de CiU relativa á modificación do Código Penal para tipificar como delito a banalización do holocausto ou do nazismo, sexa a través da utilización de símbolos nazis e totalitarios, sexa mediante a adxetivación de líderes, entidades e institucións demócratas co cualificativo de "nazi", "nazista" ou "nazismo". 

Na orde do día incluíronse tamén as mociones de IU, ICV-EUiA, CHA sobre rexeneración democrática e loita contra a corrupción política.; e do Grupo Socialista sobor da política xeral do Goberno en materia de rendición de contas ante o Parlamento.

O mércores, día 9 de outubro, renovarase o Pleno ás 9,00 horas coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpelaciones urxentes. O xoves, a partir da mesma hora, a Cámara verá o último dictame da Comisión do Estatuto dos Deputados sobre declaración de actividades. 

A continuación debateranse os dictames de Comisión e as enmendas que os grupos manteñan vivas ao proxecto de Lei Orgánica para mellóraa da calidade educativa e o proxecto de Lei Orgánica de creación da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal. 

En ambos casos, ao tratarse de leis orgánicas, os proxectos requiren o apoio da maioría absoluta do Pleno antes de continuar o seu tramitación no Senado.

 Doutra banda, está previsto para o vindeiro xoves o debate de totalidade do proxecto de lei de Avaliación Ambiental, no caso de que se pida a devolución do texto ao Goberno ou se presenten enmendas de texto alternativo; e verase a proposta da Comisión de Fomento, de creación dunha Subcomisión de estudo e análise do sistema ferroviario español.

Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta. Grazas.