miércoles, 9 de octubre de 2013

Ana Pastor levará ao Consello de Ministros da UE propostas de mellora da seguridade ferroviaria

Esta mañá no Pleno do Congreso, a deputada Ascensión de las Heras Ladera interpelou á ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre as medidas que pensa adoptar o Goberno para mellorar a seguridade no transporte ferroviario e optimizar a rede ferroviaria existente, tanto de alta velocidade como convencional e de proximidade. 

Afirmou a ministra que a seguridade en todos os modos de transporte é un obxectivo prioritario e un principio básico da actuación na política do Ministerio de Fomento. E dixo que por iso, vaise a cambiar o decreto de estrutura do departamento para que a Dirección Xeral de Ferrocarrís se dedíque exclusivamente a funcións de supervisión, de seguridade e de planificación; non como ata agora, que unha parte dos seus medios materiais e humanos dedicábanse aínda á construción.

Tamén anunciou que se vai a poñer en marcha un plan de seguridade operacional ferroviaria. Indicou que algunhas das medidas que se están poñendo en marcha con este obxectivo adoptaranse no ámbito nacional, pero outras deberán aprobarse no marco comunitario. 

Por iso, avanzou que no próximo Consello de Ministros de Transportes da Unión Europea, que se celebrará esta semana, expoñerá algunhas destas medidas, que posteriormente trasladaranse á Axencia Ferroviaria Europea e á Comisión Europea para a súa consideración, desenvolvemento e, no seu caso, incorporación á normativa comunitaria. Revisión do sistema ferroviario.

A ministra recordou que no mes de agosto púxose en marcha, no Ministerio, en Adif e en Renfe, unha auditoría do sistema ferroviario, co fin de afianzar o proceso continuo de mellora da seguridade. Iso implica unha revisión completa do sistema ferroviario, incluíndo a todos os seus actores e elementos, e desde todos os puntos de vista relacionados coa seguridade, xa sexa nos seus aspectos técnicos, operativos, normativos ou legislativos, explicou. 

Xunto a iso, constituír unha comisión técnico-científica para o estudo de melloras do sistema ferroviario, que xa mantivo tres reunións e cuxo obxectivo é elaborar un informe que inclúa un estudo do sector ferroviario en España, a súa comparativa con outros países da contorna, unha análise da normativa existente, unha análise de medidas para o reforzo e a mellora da seguridade e posibles propostas de mellora.

demais, Pastor confiou en que os traballos que se desenvolvan na subcomisión do Congreso para o estudo e análise do sistema ferroviario sirvan para continuar o proceso de mellora xa iniciado. Tras recordar as vinte medidas que xa expuxo no seu comparecencia no Congreso do mes de agosto, Ana Pastor detallou os avances nas mesmas, como os traballos para a modificación normativa que permita a participación da Cámara Baixa na elección dos membros da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. 

Tamén se elaborou un Real Decreto de asistencia integral ás vítimas de accidentes ferroviarios que incorporará un Plan Nacional que articule todas as actuacións de atención aos afectados, cuxa tramitación iniciarase próximamente. 

Dixo que está revisando ademais o protocolo de recoñecementos médicos psicofísicos, á vez que se está coordinado cos expertos en tecnoloxía o desenvolvemento dunha proba piloto para a posible instalación dun sistema satelital para trens como reforzo aos sistemas de señalización. Xunto a iso realízanse análises sistemáticas da información contida nos registradores xurídicos (caixas negras) para promover medidas de mellora e trabállase noutros aspectos como a ubicación e protección das equipaxes no interior dos vagóns. En relación co accidente de Santiago, recordou que está en marcha o proceso xudicial e a investigación da CIAF. “Deixemos que se avance por ambas canles e mostremos o maior respecto posible ao seu labor”, concluíu a Ministra.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta