viernes, 25 de octubre de 2013

Actuacións de conservación, mantemento e rehabilitación do patrimonio vial.

Salientar que hoxe o Consello de Ministros autorizou ao Ministerio de Fomento a elevación de teitos de gasto para os próximos anos no programa de conservación e explotación de estradas do Estado, coa finalidade de atender as necesidades previstas pola Dirección Xeral de Estradas para actuacións de conservación, mantemento e rehabilitación do patrimonio vial.

Esta medida permitirá, por iso, a tramitación de expedientes para asegurar actuacións da rede de estradas, tales como: 

. Licitación de novos contratos de servizos para a realización de diversas operacións de conservación e explotación de estradas (tamén denominados contratos de conservación integral), así como a tramitación de prórrogas de contratos vixentes. 

. Licitación de contratos de obra para rehabilitación de pavimentos, ou contratos de servizos para inspeccións de túneis, control e vixilancia de obras, etcétera. 

. Actualización das anualidades dos contratos de concesión de autovías de primeira xeración en función da inflación prevista no periodo dos contratos.

Lembrar que con cargo ao programa orzamentario de conservación e explotación aténdense, na rede de estradas do Estado non concesionada como autopista de peaxe, entre outras, os seguintes labores: 

. Mantemento da vialidade en condicións adecuadas: Inclúe os labores de vialidade invernal (estendido preventivo de fundentes; quitaneves), control de túneis, comunicacións e as actuacións de urxencia (ante accidentes de tráfico, por exemplo).

. Conservación ordinaria: Destinada a asegurar o servizo da estrada nas condicións de deseño mediante accións, generalmente programadas, que hai que desenvolver de xeito rutineiro ou con certa regularidade, como pode ser a sega e poda da vexetación que crece nas marxes da estrada, a limpeza de obras de drenaxe, etcétera. 

. Conservación extraordinaria: Inclúe as tarefas cuxa misión é recuperar as características que se ven deterioradas co paso do tempo, mediante accións como a rehabilitación de pavimentos e estruturas, a reposición de elementos danados ou obsoletos, etcétera. 

. Xestión do uso e defensa das estradas, para controlar e xestionar a zona de dominio público e as súas servidumes. 

. Actuacións de mellora da infraestructura existente, incluíndo as relacionadas coa seguridade vial.


Sen dúbida unha boa noticia, pois a nosa rede nacional de estradas precisa dun axeitado mantemento e dunha boa conservación.
Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es Recibirá resposta