lunes, 30 de septiembre de 2013

PGE 2014:Ourense é a provincia de España con maior volume de investimento de Fomento

O Goberno, por medio do Ministro de Facenda e Administracións Públicas  presentou hoxe no Congreso dos Deputados o proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2014, que son unhas contas que manteñen o rigor, a austeridade e que seguen comprometidas coa redución do déficit público, pero que xa permiten albiscar algúns indicios de recuperación produto dos esforzos feitos por todos os cidadáns e polo Goberno para sacar a España da crise.

O investimento previsto para a provincia de Ourense ascende a 610,89 M€ (en 2013 foron 534,48 M€), dos que 591,472 M€ corresponden aos Ministerios e 19,42 M€ ás Sociedades e outros organismos.
 
Na miña opinión son uns orzamentos nos que, a pesar do compromiso irrenunciable do Goberno de recortar o déficit do conxunto das Administracións Públicas en 2014 ata o 5,8 % do PIB, mantéñen os compromisos con Ourense.

Este é o desglose:

MINISTERIO DE FOMENTO:

O Ministerio de Fomento e os seus organismos autónomos e empresas investirán en 2014 en Ourense 590,97 M€. En términos absolutos, Ourense é a provincia de España con maior volume de investimento de Fomento, un 317 % sobre a media nacional. Pasou da 2ª á 1ª posición respecto de 2013.

O volume de investimento de Fomento en Ourense para 2014 aumentou un 11,1% respecto ao 2013 e é un 14% superior á variación media do investimento total do orzamento de Fomento dos anos 2013-2014.

Ourense é a provincia con maior investimento per cápita de Fomento a nivel nacional, cun importe de 1.789,4 euros.

Ourense é a 1ª provincia con maior investimento de Fomento en ferrocarrís, cun importe de 584,38 M€. O investimento en 2014 incrementouse nun 11,43% respecto ao 2013.


Ferrocarril:

O investimento previsto en Ourense é de 584,40 M€, mentres que o investimento do PGE-2013 foi de 524,45 M€.

Proseguen as obras da liña de Alta Velocidade Olmedo-Lubián-Ourense-Vigo cunha dotación total para liña de 876,64 M€. O investimento previsto nesta provincia é de 571,35 M€, e inclúe tamén a dotación necesaria para levar a cabo a redacción dos proxectos básicos da nova liña entre Ourense e Vigo por Cerdedo. Continúase traballando nos accesos de integración ferroviaria á cidade de Ourense. Continúanse os estudos entre Ourense e Lugo e entre Ponferrada e Monforte. Ademais ADIF destinará 1 M€ na provincia na liña Ourense-Santiago para pago de liquidacións .

No orzamento de ADIF tamén se recolle unha partida para actuacións puntuales na rede convencional dotada con 345.000 €, para o tratamento de trincheiras na liña Monforte-Ourense-Santiago, e para investimentos en sistemas de protección entre Ourense e Frieira.

As partidas destinadas ao mantemento e xestión da rede convencional figuran no capítulo 7 do orzamento e ascenden na provincia a 11,24 M€.

Estradas:

Destinarase a cantidade de 5,9 M€ para investimentos en estradas de Ourense.

Nesta materia, na provincia contémplase a aprobación do Estudo Informativo da autovía A-76 Ponferrada-Ourense, e dótase unha partida de 100 mil euros para licitar a redacción do proxecto dun dos seus tramos (A Veiga de Cascallá-O Barco de 8,8 km), e contémplanse 110 mil euros para a redacción de proxectos da autovía A-56 Lugo-Ourense (Ourense-Enlace de Cambeo e Enlace de Cambeo-San Martiño)

Os PGE prevén 50 mil euros para a Variante de Ourense N-120/N-525 e dótase unha partida de 300 mil euros para o proxecto de construción da Circunvalación de O Barco.

Para asegurar o bo estado do mantemento e mellora da seguridade vial da rede estatal en Ourense investiranse 5,3 M€.

En Política de Vivenda impulsouse un cambio de modelo a través de varias reformas lexislativas e do novo Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016. Ademais de dotar recursos para as novas liñas de axuda do Plan, farase fronte aos compromisos aínda existentes de plans estatais anteriores e das axudas de Renda Básica de Emancipación. Para iso, consignáronse 25,1 M€ para a Comunidade Autónoma de Galicia.

Por outra banda, na provincia de Ourense con relación aos programas de Rehabilitación Arquitectónica e de Conservación do Patrimonio Histórico Cultural (ata o momento 1% Cultural), contémplase unha dotación de 953.183 mil euros para as obras de rehabilitación do edificio da Praza de Abastos dá Ponte.

Ademais a Dirección Xeral de Arquitectura consigna 729 mil euros para a mellora e racionalización da Praza de Abastos de Ourense.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE:

O Ministerio contempla un investimento na provincia, para diferentes conceptos, de 7,63 M€.

E a sociedade Augas das Concas de España contempla 3,5 M€ para o abastecemento de auga a Ourense e 15 M€ para a EDAR de Ourense.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE:

O Ministerio contempla un investimento de 4,4 M€ para o Arquivo e a Biblioteca Pública de Ourense. E de 150 mil euros para o Museo Arqueolóxico de Ourense.

VALORACIÓN:


A seriedade na xestión levada a cabo polo PP desde a súa chegada ao Goberno comeza a dar os seus froitos e, por iso, estes Orzamentos de 2014 inclúen rebaixas tributarias selectivas que reducirán os impostos a novas empresas e autónomos para impulsar a reactivación económica. Aforraranse 900 millóns na súa factura co fisco. Ademais, ponse en marcha o chamado IVA de caixa, que permitirá atrasar o pago de imposto ata o cobro das facturas, e fíxase que as administracións públicas están obrigadas por lei a pagar en 30 días aos seus proveedores

Compre destacar que non hai previstas subidas de impostos para 2014, así como que o novo escenario logrado co esforzo de austeridade realizado permite empezar a incrementar certas partidas como as destinadas a becas, cultura, e I D i, que crecen o 21,5%, 17,1% e 1,3%, respectivamente,

Por fin a consolidación fiscal levada a cabo en 2012 por todas as administracións públicas e axentes económicos traduciuse nunha redución da prima de risco e nunha mellora substancial das cotizacións  en Bolsa e a partida destinada a pagar os intereses da débeda, por exemplo, baixa en 2.000 millóns (ou un 5,2%), tralas fortes subidas dos últimos exercicios.

Pese a todo, o Goberno non baixa a garda e o gasto conxunto dos ministerios, en consonancia co axuste e a austeridade, volve baixar en 2014: nun 4,7%.

Subliñar o esforzo do Estado nestas contas públicas para financiar o gasto social, e en particular a Seguridade Social. As pensións revalorízanse un 0,25 %, o que supón que o gasto en pensións aumenta un 4,9% respecto de 2013 ata situarse en 127.483 millóns de euros, pero o Goberno do PP mantén o seu compromiso de non baixar nunca as pensións aos nosos maiores.

En Ourense, este esforzo afectará, entre outros, ás 108.917 persoas que reciben pensións contributivas.http://www.crtvg.es/informativos/o-pp-e-o-psoe-avalian-a-partida-dos-presupostos-que-recibira-galicia-671253

Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta. Grazas.