martes, 10 de septiembre de 2013

Sáenz de Santamaría : "Gracias ao esforzo reformista comezamos a ver a luz"

Esta mañá tivemos unha reunión plenaria do Grupo Popular, na que compareceu a vicepresidenta do Goberno Sáenz de Santamaría que afirmou que “grazas ao esforzo reformista no Congreso cambiaron moitas cousas” e “a luz empeza a verse” sinalando que o GPP fixo “debates moi complicados, cousas que había que facer que outros non se atreveron porque tiñan un custo político ou no prestixio persoal que é, se cadra, o que outros perseguen”.

 Destacou que o Grupo Popular “perseguiu unha cousa fundamental, que é o interese xeral de España”.

Así mesmo, sinalou que “nas últimas semanas aparecen informacións que nos fan ver que estamos nesa senda na que hai que seguir traballando” e que o presidente do Goberno no Cumio do G-20 puido comprobar “como a imaxe de España está cambiando con convicción”. “As conclusións do Cumio do G-20 recoñecen os avances que fixo o noso país en menos de dous anos”, engadiu Sáenz de Santamaría, quen se referiu ao cumprimento dos compromisos en materia fiscal “coa dificultade de facelos en época de recesión”.

 Igualmente, destacou “unha recuperación da competitividade sen precedentes que permitiu empezar a axustar a débeda externa, que é básico para saír da crise, e o avance que supoñen reformas estructurales que algúns seguen e seguirán discutindo, pero que están aí e empezan a recoñecerse”. “Vese que continuamos polo bo camiño porque fomos capaces de centrar debates en España que coinciden cos que empeza a haber en Europa e no conxunto da comunidade internacional”, subliñou.

 Así, recordou que onte a OCDE, FUNCAS ou Morgan Stanley, organismos moi diferentes, “recoñecen os esforzos que fixo España e como está na senda da recuperación”. Por outra banda, Sáenz de Santamaría asegurou que Alfredo Pérez Rubalcaba “é o indicador adiantado da economía española”, porque “canto menos quere falar de economía, é síntoma de que as cousas empezan a ir un pouco mellor”.

Ademais, a vicepresidenta do Goberno puxo en valor que España foi dos primeiros países que se dotou de “mecanismos moi importantes de estabilidade presupuestaria”. Así afirmou que “este Estado funciona e o Estado, as Comunidades Autónomas, os Concellos, as Diputacións, van poñendo limpas as súas contas e este país está cumprindo”.

Así mesmo, recordou que só nun ano fixemos o groso da reestructuración bancaria en España e melloramos a solvencia e a transparencia. “O primeiro Goberno e o primeiro grupo parlamentario que presentou medidas para protexer aos preferentistas foi este, e tamén en materia de desafiuzamentos”, destacou.

 Por iso, Sáenz de Santamaría asegurou que “España deixou de ser un foco de desconfianza”, poñendo como exemplo a nosa prima de risco, porque “somos especialmente un foco de estabilidade” con “unha maioría organizada, que sabe que había momentos difíciles, que había que aguantar ese tirón e que se aguantou”.

Para a vicepresidenta do Executivo “pasamos de ser un país vulnerable á crise a gañar fortaleza para a recuperación e esa fortaleza “vese nun ámbito fundamental, que é mostra de ganancias de competitividae”.

Por outra banda, indicou que se tramitaron 120 iniciativas lexislativas no que vai de lexislatura, seis ao mes e que moitas das leis fixéronse a pulso, “sen o apoio do principal partido da oposición”. Así, Sáenz de Santamaría afirmou que “non é normal que se opuxeron ao 84 por cento das normas con debates de totalidade” cando só presentaron cinco textos alternativos. “Cando a cousa se vaia asentando, suscitaranse si esa foi unha estratexia adecuada. Para o seu grupo non o sei, para o país seguro que non”, aseveróu.

A vicepresidenta do Goberno lamentou que agora a estratexia socialista sexa suscitar o debate no Tribunal Constitucional, pois “non se trata de recorrer por recorrer, senón dun ben superior, que é sacar ao país adiante e polo menos non estorbar”. Precisamente respecto de a axenda legislativa deste novo curso, afirmou que “hai que consolidar os cambios producidos e rematar as transformacións que estamos levando a cabo na economía española”.

 Neste sentido, Sáenz de Santamaría sinalou que os principios nos que se baseará a acción do Executivo, entre outros, son “a consolidación fiscal” e “o fin da morosidade pública, porque un país que cumpre é un país no que todas as Administracións cumpren”. Ademais, recordou que, entre outras iniciativas lexislativas, durante este inicio de curso veranse a creación da autoridade fiscal independente, uns Orzamentos Xerais do Estado que impulsen a recuperación, a reforma das Administracións Públicas e o debate das enmendas da Lei de Emprendedores e da Unidade de Mercado”.

Tamén destacou que no ámbito da reforma das Administracións presentaranse textos lexislativos para suprimir ou fusionar normas administrativas porque, segundo Sáenz de Santamaría, “hai que facer as leis máis sinxelas e dar seguridade xurídica”.

Así mesmo, sinalou que “vai haber debates importantes nos que temos que ser conscientes de que hai que facer moitas cousas co obxectivo de garantir o futuro”. Dous exemplos deles, indicou, son a reforma das pensións e a da Educación. Sobre a primeira, a vicepresidenta explicou que se trata de garantir as pensións para os que as cobran e para os que agora están traballando.

Ademais, “conxelar as pensións xa non estará ao arbitrio dun Goberno quenda, pois as pensións sempre van ir a máis e nunca a menos”, engadiu. Respecto de a Lei de Educación, a portavoz do Goberno asegurou que “non entende aos que queren manter o sistema actual” e subliñou que non oíu “en todo o debate unha soa razón para manter o que é un fracaso”.

No referente ao debate sobre a corrupción, remarcou que este “non pode basearse en engancharse aos últimos caso do partido de en fronte e non fago outro debate, porque logo pasa como en días como hoxe, nos que a metade da mañá caese o discurso”. “Non lles deamos aos españois ese debate dun lado a outro da tribuna, démosles unha resposta e esa resposta é control, transparencia e cambio”, aseveróu.

Para Sáenz de Santamaría, “isto non consiste nun e ti máis, senón en loitar todos xuntos porque este é un problema de todos, que nos afecta a todos”. “Non é un problema de formacións senón de persoas e de prácticas”, destacou. Por iso, Soraya Sáenz de Santamaría asegurou que “a nosa obrigación é poñer en marcha todos os controis, antes, entre tanto e despois, para acabar coa corrupción”. Para rematar, resaltou que “por primeira vez en democracia vai haber unha Lei de Transparencia”. Para aprobala co maior consenso posible, Sáenz de Santamaría pediu a todos que teñamos “altura de miras para traballar por ese acordo”.