viernes, 7 de junio de 2013

Apoio á Competitividade do Comercio MinoristaHoxe o Consello de Ministros, a proposta do Ministerio de Economía e Competitividad, deu  luz verde ao "Plan Integral de Apoio á Competitividade do Comercio Minorista 2013" que inclúe trinta medidas para impulsar a Competitividade do comercio con especial incidencia no pequeno comercio. 

O Consello aprobou tamén a modificación do Real Decreto que regulaba o Fondo de Axuda ao Comercio Interior co fin de poñer a disposición dos comerciantes case 30 millóns de euros en préstamos de forma áxil e acorde coas súas necesidades actuais para apoiar os seus investimentos e dotarlles de liquidez de gastos correntes.

A conxuntura do comercio minorista, que acumula 34 meses consecutivos de caídas nas vendas, o seu carácter estratéxico para a xeración de emprego, a vertebración da actividade económica das cidades, o turismo e o emprendimento así como as oportunidades que ofrecen as novas tecnoloxías impulsaron ao Goberno a elaboración do Plan.

Lembrar que o comercio supón o 12,1% do PIB total da economía española e en particular, o comercio minorista constitúe por si mesmo o 5,3% do total. As 485.987 empresas de comercio minorista equivalen ao 15,2% do total de empresas existentes en España. En materia de emprego, a importancia do comercio minorista é igualmente moi destacable. As 1.826.081 persoas ocupadas no comercio minorista representan o 11% do total de ocupados na economía.

O Plan está organizado en dez eixes de actuación orientados á innovación e competitividade do pequeno comercio; o fomento dos centros comerciais abertos e mercados municipais; o apoio financeiro ás empresas; a promoción comercial e a reactivación da demanda; o impulso da substitución xeneracional e os emprendedores; o aproveitamento das sinerxias entre comercio e turismo; a mellora da seguridade comercial; a adopción de medidas lexislativas de impulso á actividade comercial e de eliminación de trabas ao comezo da actividade; o apoio á internacionalización do comercio español; e a mellora da formación e a creación de emprego no sector comercial.

Impulsar o financiamento:

O Plan incorpora importantes novidades no ámbito do apoio financeiro. Inclúe a modificación do Real Decreto 1786/2009 de 30 de novembro, do Fondo de Axuda ao Comercio Interior (FACI) dotado cun orzamento de 28.680.000 euros en modalidade de préstamo.

Redúcese o valor mínimo requirido para o financiamento de proxectos do FACI desde 150.000 a 30.000 euros e permítese destinar ata o 50% do importe solicitado a gastos correntes, entre outras novidades. O financiamento poderá alcanzar ata o 80% do investimento cun importe máximo de 640.000 euros por proxecto.

Cabe destacar o amplo alcance das liñas ICO no sector comercial. En 2012 realizáronse 26.541 operacións polo sector comercio minorista en todas as liñas de crédito do ICO, cun investimento inducido total de 2.293 millóns de euros que supuxo a concesión de créditos por un importe de 1.189 millóns de euros. En 2013, con datos actualizados a 31 de maio, realizáronse 8.153 operacións, cun investimento total de 385 millóns de euros e 299 millóns de euros de importe do crédito.

Innovación e novas tecnoloxías:

A innovación e a apertura da canle on-line desenvolveranse a través de diversas liñas de actuación contidas no Plan, en particular a través do programa "Vendes en Internet", que xa dispón dun portal de información: www.vendeseninternet.é. A través desta plataforma desenvolvéronse xa un centenar de talleres onde participaron tres mil empresas.

Tamén se poñerá en marcha un programa de axudas dotado cun orzamento de 10,5 millóns de euros para asesoramento e implantación de solucións de comercio electrónico, seleccionando, mediante convocatoria pública a Pemes beneficiarias das axudas para financiar asesoramento personalizado en comercio electrónico e implantación de solucións de comercio electrónico. 

Promoción comercial e turismo de compras:

O Plan apoiará ao comercio minorista no desenvolvemento de campañas de promoción, en particular do uso dos medios de pago electrónicos. O Goberno traballa cos sistemas de medios de pago e os comerciantes na realización dunha campaña para difundir o uso do pago con tarxeta no comercio, en particular en operacións de baixo importe. 

Entre as novas medidas dirixidas a facilitar o inicio da actividade incorpórase a axilización dos trámites a través da plataforma "Emprende en 3", onde os comerciantes poderán cumprimentar os trámites ao comezo da actividade.

As accións recolleitas no capítulo comercio-turismo van dirixidas a potenciar a información on-line do comercio español, incrementar o seu visibilidad en eventos internacionais singulares, impulsar rutas turístico comerciais e desenvolver o proxecto Destinos Turísticos Intelixentes que, en colaboración cos Concellos, está xa en marcha para incorporar tecnoloxía de vangarda nos destinos turísticos e informar aos millóns de turistas que visitan España cada ano de toda a oferta comercial de devanditos destinos.

Así mesmo destinaranse 1,5 millóns de euros en axudas para o acondicionamento e promoción dos mercados e os eixes comerciais localizados en zonas de gran afluencia turística mediante un programa específico para mellóraa da competitividad dos equipamientos comerciais.

Comercio seguro:

O plan atende tamén á reclamación xeneralizada do sector de mellorar a seguridade económica, de loita contra a venda ilegal e de produtos falsificados mediante o "Plan de Comercio Seguro" en colaboración coa Dirección Xeral da Policía, que traballa xa no contacto permanente das comisarías de todo o territorio nacional cos comerciantes para responder do mellor xeito posible ao seu problemática neste ámbito.

Isto se complementa coas medidas promovidas polo Ministerio de Xustiza que están recollidas no proxecto de reforma do código penal, ampliamente demandadas polo sector, entre as que destacan o endurecemento das penas nos delitos contra a propiedade do comerciante polas que se suprime a falta de hurto para tipificarla como delito e regúlase o suposto agravado aplicable de delincuencia profesional e organizada.

Formación, emprego e internacionalización:

A xeración de emprego e a formación no sector comercial e singularmente dos colectivos con dificultades de inserción laboral son obxectivos do Plan. Neste sentido, a formación específica en Distribución Comercial a través do Centro de Estudos Económicos e Comerciais intégrase tamén nesta liña e ofrécese on-line, por primeira vez, para que se poida seguir desde todo o territorio nacional.

As axudas concedidas en 2012 por parte do Servizo Público de Emprego Estatal á formación dos profesionais do sector do comercio en procura activa de emprego ascenderon a 16 millóns de euros.

No marco da internacionalización, o obxecto do Plan é promover a apertura de establecementos comerciais no exterior (tendas, franquicias e plataformas on-line) mediante o Programa ICEX Next, o programa Pyme Inviste e o apoio ás principais Feiras comerciais vinculadas a sectores craves no comercio (alimentación, textil e moda, deseño e decoración, entre outros).

Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta. Grazas