martes, 25 de junio de 2013

Un acordo para que a voz de España sexa escoitada en Europa

Esta tarde o Pleno do Congreso dos Deputados aprobou con 292 votos a favor, 14 en contra e 4 abstencións a proposición non de lei impulsada polo Grupo Popular e o Grupo Socialista, e transaccionada con CIU e PNV, pola que insta ao Goberno a promover que o próximo Consello Europeo de 27 e 28 de xuño de 2013 avale as recomendacións da Unión Europea que adaptan o ritmo da consolidación fiscal ás condicións económicas.


En nome do Grupo Popular interveu o portavoz Alfonso Alonso, que afirmou que o pacto europeo impulsado inicialmente por PP e PSOE e subscrito tamén por CiU, PNV e UPyD deu pé a que se acorde unha posición de país, non só de Goberno, de cara ao Consello Europeo desta semana, “construíndo así un pacto de España porque queremos construír un acordo en Europa”.


Durante a súa intervención dixo que nesa cita europea xogámosnos moito e na que, garantiu, Rajoy dará a batalla “desde a fortaleza da nosa credibilidade como país e desde a solidez do apoio da inmensa maioría desta Cámara”.


Para Alonso, a cita europea deste ano é moi diferente á de fai doce meses, pois España acode hoxe cunha posición moito máis sólida, con resultados positivos e con “unha posibilidade certa de iniciar a recuperación”, reforzado todo iso por un acordo “absolutamente maioritario que lle confire “un valor engadido á defensa dos nosos intereses”, non xa de parte senón a favor do interese xeral. “Espero que esta política común teña a continuidade necesaria e reforce o papel de España como impulsora do proxecto de integración europeo”, engadiu.


Aparte dunha posición común, para que a voz de España sexa escoitada en Europa tamén é fundamental “demostrar que no nivel nacional estamos dispostos a facer os nosos deberes”. “E estámolo facendo -explicou Alonso- porque se puxo en marcha o programa máis ambicioso de toda a UE co maior grado de decisión e cun elenco de reformas que están chamadas a configurar unha España competitiva, fiable e con novas oportunidades”.


Pero para que as reformas tradúzanse en crecemento e emprego, Alonso sinalou a necesidade de que haxa un novo impulso desde a UE e unha reorientación das políticas comunitarias que favorezan o investimento e a reactivación económica, pois “Europa é parte inexcusable na solución da crise”.


Por iso, dixo que debe corrixir as deficiencias que dificultan a recuperación e o emprego acelerando o proceso de integración e fortalecendo, de igual xeito, a confianza nas súas posibilidades, xa que dispón de instrumentos para impulsar a recuperación.

Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta. Grazas.