viernes, 24 de mayo de 2013

Sobre o anteproxecto da Lei de apoio aos emprendedores

Hoxe o Consello de Ministros analizou un informe sobre o Anteproxecto de Lei de apoio aos emprendedores e a sua  internacionalización. Esperamos que entre en vigor no segundo ano de Legislatura.

A vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicou que é unha norma integral e completa, elaborada por nove ministerios, que ten como obxectivo impulsar toda a actividade emprendedora e empresarial. Abarca desde a constitución de empresas e o seu réxime fiscal, ao apoio ao financiamento e ás súas relacións coas administracións públicas. Ademais facilita a resolución de conflitos a través de medidas ligadas á "segunda oportunidade". "Trátase dunha norma que coida todo o proceso de actividade dos empresarios desde o inicio ao seu finalización, ata permite empezar por segunda vez", subliñou.

Recordar que o 99 % das empresas inscritas na Seguridade Social ten menos de 250 traballadores, o 87% menos de nove e en conxunto dan emprego ao 75,4% dos empregados

A norma, tamén se dirixe aos máis de tres millóns de traballadores autónomos, que merecen un apoio e unha atención específica dos poderes públicos.

As liñas estratéxicas de actuación da futura lei son favorecer a cultura e a iniciativa emprendedora e facilitar a creación de empresas; establecer apoios fiscais, de Seguridade Social e de financiamento aos emprendedores; fomentar o crecemento empresarial e a contratación laboral, así como a internacionalización das empresas españolas.

Principais medidas

Como iniciativa crave para fomentar a actividade emprendedora, contémplase a creación da figura do emprendedor de responsabilidade limitada. Isto supón que os autónomos non responderán ilimitadamente das débedas empresariais. Quedará excluída a súa vivenda habitual si o seu valor non supera os 300.000 euros.

Ademais créase a figura da sociedade limitada de formación sucesiva, que permite a creación de empresas cun capital social inferior a 3.000 euros. Logo irase aportando o 20% dos beneficios empresariais ata alcanzar o capital esixido por lei.

É unha gran anuncio o que os autónomos e as pequenas empresas, non suxeitos ao réxime de módulos e cun volume de negocio inferior a dous millóns de euros, non teñan que pagar o IVA das facturas ata que non as cobren. Esta medida entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2014. Dela beneficiaranse case 1.300.000 autónomos e máis dun millón de pymes.

Por outra banda, se incentivará que parte dos beneficios se reinviertan na empresa. Así, as empresas cun volume de negocio inferior a 10 millóns de euros poderán deducirse ata o 10% dos beneficios obtidos no periodo impositivo en que se reinviertan na actividade económica. Poderán beneficiarse 200.000 persoas físicas e 185.000 pequenas empresas.

Sáenz de Santamaría tamén resalto o fomento da figura do inversor de proximidade ou business angel . 

Para apoiar o financiamento dos emprendedores créanse as cédulas e bonos de intenacionalización, que son activos garantidos por préstamos destinados á internacionalización de empresas ou á exportación.

A futura lei tamén recolle medidas encamiñadas a reducir as cargas administrativas das empresas e a favorecer o acceso dos emprendedores á contratación pública.

Facilitarase o contacto entre pequenos emprendedores para que poidan crear unións de empresarios. Ademais elévanse os limiares para a esixencia da clasificación nos contratos pasando de 350.000 a 500.000, nos contratos de obra, e de 120.000 a 200.000 nos de servizo. Así mesmo adecúase o réxime de garantías para a contratación pública ás posiblidades do emprendedor e redúcese a documentación acreditativa necesaria para contratar. 

Para impulsar a internacionalización das empresas aprobarase un plan estratéxico, se fortalecerá o papel dos organismos de apoio, en especial do ICEX España Exportación e Investimentos.

Por outra banda, para fomentar a entrada de investimento e talento en España facilítase e agiliza a concesión de permisos de residencia aos inversores de cuantía económica significativa e profesionais altamente cualificados.

Señor dubida, unha feliz e agardada iniciativa do Goberno.

Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta. Grazas