miércoles, 27 de febrero de 2013

Finaliza o Debate de Política Xeral sobre o estado da Nación

Terminou onte no Congreso dos Deputados, o Debate de Política Xeral sobre o estado da Nación.


A Cámara aprobou un total de 16 Resolucións, a número 46 do PNV, 14 do Grupo Popular e unha máis consistente nun Pacto pola Rexeneración Democrática e contra a Corrupción cos votos a favor de CiU, PNV, UPyD, CC, Foro Asturias, ERC, Compromìs e UPN, e a abstención do PSOE e a Esquerda Plural, a través dunha enmenda transaccional ás Propostas de Resolución do Debate do estado da Nación.


En relación coa enmenda transaccional do GPP en favor de devandito pacto, o noso portavoz José Antonio Bermúdez de Castro sinalou na súa intervención no Pleno do Congreso que debatía as conclusións do Debate da Nación que nos casos de corrupción "non son dos que pensan que fallasen só as leis, sobre todo o que falla son as persoas, pero o meu grupo parlamentario si pensa que as leis e os niveis de esixencia pódense e débense mellorar".

Engadiu que iso é o que propuxemos, un gran pacto de rexeneración democrática, de fortalecemento institucional e de loita contra a corrupción, con novas medidas para previr e castigar de xeito máis severo esas prácticas indeseables". "Máis transparencia, máis esixencia, máis controis, máis castigos e máis rapidez nos procesos xudiciais", detallou, polo que defendeu "ese acordo de rexeneración sobre a base desa enmenda transaccional, como fomos capaces de facelo fai uns meses na recente Lei de Financiamento de Partidos".


O Grupo Parlamentario Popular (GPP) pola súa parte presentóu una completa enmenda á Proposta de Resolución número 7 do BNG.

A nosa enmenda pretendía apoiar ao sector naval galego e as infraestructuras de vital importancia para a CC.AA., como o AVE. O acordo non foi posible porque a enmenda popular non foi aceptada polos nacionalistas galegos, polo que non puido votarse.


A enmenda do GPP foi rexeitada polos nacionalistas apostaba por apoiar a consecución de carga de traballo para os astilleros ferrolans e pedía ao Goberno que se intensificasen "as actuacións que vén desenvolvendo Navantia para garantir a competitividade presente e futura de todos os seus asteleiros, incluídos os de Ría de Ferrol, e, en especial, no ámbito das reparacions navais."


O noso obxectivo era que o Executivo mantivese o apoio a Navantia para permitir a súa viabilidade e sostenibilidade a longo prazo e, por iso, a enmenda suscitada tamén recollía un punto relativo ao apoio do Goberno a Navantia para a súa actividade comercial, tecnolóxica, de diversificación e de procura de novos mercados e áreas de actividade nun contexto económico difícil e de dura competencia internacional.


Os populares incluíamos tamén, na enmenda que o BNG non aceptou, unha petición para que o Goberno continuase traballando na liña de impulsar as obras de execución da Liña de Alta Velocidade a Galicia "para que, como dixo o Presidente do Goberno o 1 de setembro de 2012, a chegada do AVE a Ourense prodúzase no 2018".


O texto pedía, ademais, que no tramo de entrada a Ourense se instase ao Goberno "a seguir traballando en colaboración coas administracións local e autonómica para atopar a mellor solución de acceso analizando e evaluando todos os condicionantes actuais".


Estas actuacións sumaríanse ás xa executadas en 2012 polo Goberno, ano no que se licitaron as obras de sete tramos de plataforma que xa están en obras, e no que se licitaron e adxudicaron tamén as obras da primeira fase da estación de Zamora, así como distintos contratos de suministros de materiais. En total, en 2012 adxudicáronse 1.130,2 millóns de euros e producíronse adxudicacions neste corredor por valor de 1.927 millóns de euros e nos Orzamentos Xerais do 2013 consignáronse 900 millóns para a liña de AVE Madrid-Ourense dos que case 500 eran para Galicia.


Queríamos tamén que, de acordo coas disponibilidades presupuestarias, continuásese coa política en materia de infraestructuras viarias xa iniciada polo Goberno e recolleita no Plan de Infraestructuras, Transporte e Vivenda (PITVI) 2012-2024, o que inclúe importantes viales para a vertebración territorial de Galicia como a A-8.


En materia pesqueira, os populares pedíamos a revisión do reparto das cotas pesqueiras para as zonas VIIIc (Cantábrico-Noroeste) e a IXa acordada polo Ministerio o pasado mes de xaneiro, xa que entendemos que prexudicaron de xeito importante á flota de baixura de Galicia (cerco, arrastre e artes menores), e defendíamos a necesidade de aumentar ditas cotas de pesca para especies como a caballa, a bacaladilla, o jurel, o rape, galo e cigala, de modo que a flota galega non resulte discriminada.


Ademais, insistíamos en demandar á UE que se aborde o tema da exclusión da flota cefalopedeira galega na próxima reunión da Comisión Mixta do Acordo de Pesca UE-Mauritania e na necesidade de presionar á UE para que a revisión ou prórroga de devandito Protocolo de Pesca pase inexcusablemente pola inclusión da flota cefalopodeira.