martes, 18 de diciembre de 2012

Algúns bos resultados da nosa Economía


- Por primeira vez desde fai 14 anos a economía española non require financiamento externo:No terceiro trimestre de 2012 logrouse un superávit por conta corrente e de capital de 2.880 millóns, equivalente en termos anualizados ao 1.1% do PIB. A magnitude do esforzo realizado obsérvase en toda a súa intensidade se se recorda que en 2008 - fai catro anos- o déficit exterior foi do 10%.

- O déficit das administracións públicas  - sen contar o impacto dos axústes contables vinculados ás medidas bancarias- situouse ao peche do terceiro trimestre no 5.27%. Os gastos ministeriais reducíronse un 16% en 2012 e outro 9% en 2013. Tamén as Comunidades Autónomas contribuíron ao esforzo, ata o terceiro trimestre do ano reduciron á metade o seu déficit, do 2.2% ao 1.1%.

- O déficit estrutural primario reduciuse en 3.5 puntos desde o inicio da lexislatura. Este indicador, que non recolle nin os intereses da débeda nin as magnitudes que como o desemprego están vinculadas ao ciclo económico, reflicte o esforzo real en materia de aforro na administración. Nunca antes logrouse unha redución tan acelerada dese indicador.

- Durante 2012 España converteuse no segundo país da UE con mellor relación entre a súa produtividade e os seus custos. Os custos laborais en España reducíronse un 3 % e a relación entre produto e empregado, mellorou outro 3%.

- Logrouse un superávit na balanza comercial sen bens enerxéticos, o que non sucedera nos últimos 20 anos. De igual xeito o saldo fronte aos nosos socios do euro é positivo, algo que non sucedía desde mediados dos 90.

- Os bancos españois sanearon os seus balances con dotacións e provisións de capital por valor de 72.000 millóns, o 7% do PIB. Logrouse un aumento substancial do capital que permitiría ao sistema financeiro español asumir perdas por un importe equivalente ao 27% do PIB.