miércoles, 26 de diciembre de 2012

Actuar sobre os problemas máis urxentes da economía española

Fai uns días, o Goberno que preside Mariano Rajoi cumpliu o seu primeiro ano e é procedente salientar algunhas das súas actuacións sobre os problemas mais urxentes da economía española:

A. Control do Déficit Público

España terá realizado neste ano 2012 o maior esforzo de redución de déficit coñecido nun periodo de recesión económica. Iso foi posible grazas, entre outros, a estes instrumentos:

- Lei Orgánica de Estabilidade Presupuestaria: De obrigado cumprimento para todas as administracións. propiciou que as CCAA aproben medidas de aforro de 18.000 millóns neste ano e que o seu déficit corrixiuse desde o 2.2% do PIB en 2011 ao 1,14% ata outubro, en liña co obxectivo do 1.5%. O gasto dos ministerios descendería un 25% no bienio 2012-2013.

- Reforma integral do sector público: O goberno acometió unha reforma da función pública que permitiu este ano un aforro de 5.400 millóns. O aforro previsto para 2013 e 2014 supera os 9.000 millóns. Emprendeuse un proceso de racionalización e redución de empresas e fundaciones públicas, patrimonio inmobiliario e parque móbil.
 
- Subida equitativa de impostos: A gravísima situación das contas públicas, cunha desviación do déficit de 30.000 millóns de euros en 2011, obrigou ao goberno a establecer un recargo temporal e progresivo sobre o IRPF, así como a establecer modificacións noutros tributos como o IVA ou o Imposto de Sociedades. En canto permítao a situación das contas publicas, o goberno abordará o seu compromiso de baixada de impostos.
 
- Loita contra a fraude: O esforzo nos servizos de inspección permitiu recaudar 8.500 millóns de euros, un 18,7% máis do ingresado en 2012. A regularización fiscal supuxo uns ingresos de 1.200 millóns e a ampliación de bases en 12.000 millóns de euros para próximos exercicios fiscais.

B. Reforma do sistema financeiro
 
- Completouse con éxito a avaliación detallada e independente do noso sistema financeiro. Tamén se cumpriu o calendario comprometido coas autoridades europeas para a restructuración do sistema e a creación do SAREB, ao que se transferirán os activos máis problemáticos.
 
- Este mes de decembro executouse o fortalecimiento do capital cos 38.000 millóns de euros prestados polos nosos socios europeos ,que garanten a posibilidade de facer fronte a perdas equivalentes ao 27% do PIB.
 
- Ningún outro país someteuse a un proceso semellante de transparencia e saneamiento nun tempo record. O noso sistema financeiro pode encarar con éxito a supervisión do BCE aprobada no último cume europeo.
 
- En paralelo á reforma do sistema financeiro, o goberno adoptou medidas urxentes de protección dos deudores hipotecarios máis vulnerables e está traballando na creación dunha bolsa de pisos para aluguer social.
 
C. Rixidez do mercado laboral
 
- Cunha taxa de paro do 25%, a reforma laboral era unha urxencia.
 
- O goberno abordouna de inmediato para eliminar as rixideces do mercado laboral español, orixe do problema.
 
- A aplicación da reforma laboral non se percibiu en toda a súa potencialidade por mor da recesión e do axuste profundo que se está levando a cabo na administración. Malia iso, apréciase unha maior utilización das medidas colectivas alternativas ao despedimento.
 
- Hoxe os custos laborais de España son os máis moderados de Europa, xunto cos de Finlandia. Os salarios hanse estabilizado e hoxe o marco laboral español é un factor de competitividade como acreditan as decisións de grandes fabricantes como Ford ou Renault de reforzar as súas liñas de produción en España.

D. Morosidade e falta de liquidez das Administracións Públicas

O goberno atopouse á maioría das administracións nunha situación límite. Un ano despois ningunha Comunidade Autónoma deixou de facer fronte aos seus compromisos e reduciuse a xigantesca débeda que mantiñan coas súas proveedores. Estas axudas, que case alcanzan os 55.000 millóns de euros, vinculáronse ao cumprimento dos compromisos de estabilidade presupuestaria.
 
- Plan de pago a proveedores: Destináronse 27.000 millóns de euros para pagar facturas pendentes de CCAA e Concellos. Estímase que a inyección de liquidez deste plan permitiu salvar 100.000 empregos.
 
- Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) e outras axudas ás CCAA: As comunidades autónomas que o requiriron contaron con máis de 12.000 millóns de euros do FLA para atender aos seus vencimientos de débeda e necesidades de financiamento (pago a proveedores). O ICO, a través dunha liña especial, tamén puxo á súa disposición outros 5.397 millóns para o mesmo fin. Ademais, entre outros, o goberno adiantou ás administracións 3.700 millóns de euros do sistema de financiamento.