domingo, 16 de diciembre de 2012

A vindeira sesión plenaria

A próxima sesión plenaria comezará o martes, 18 de decembro, ás 16:00 horas co debate de toma en consideración de dúas Proposicións de Lei. A primeira delas, presentada polo Grupo Parlamentario Socialista, trata medidas contra o desafiuzamento, o sobreendebedamento e a insolvencia. A segunda, do Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), busca a modificación da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, para reforzar a figura do director na resolución de conflitos.

O Pleno continuará co debate de dúas proposicións non de lei. A primeira delas, rexistrada polo Grupo Popular, versa sobre o desenvolvemento dun Mapa de Coñecemento. A segunda é sobre os mecanismos para facilitar a liquidez das universidades. Neste caso a iniciativa foi presentada polo Grupo Parlamentario Socialista.

A sesión plenaria do martes concluirá o que debate de dúas mocións consecuencia de interpelacións urxentes. A primeira delas, do Grupo Parlamentario Catalán, versa sobre as actuacións do sobre as actuacións do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte en relación ao anteproxecto de lei de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE). A segunda, do Grupo Parlamentario Socialista, pide a posición do Goberno acerca da creación do Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito.                                                              

O mércores, ás 9:00 horas, Mariano Rajoy, comparecerá a petición propia, para informar sobre a sesión extraordinaria do Consello Europeo celebrado en Bruxelas os días 22 e 23 de novembro e sobre o Consello Europeo que se celebrou os días 13 e 14 de decembro en Bruxelas. Tras a comparecencia terá lugar a sesión de control ao Goberno e o debate das interpelacións urxentes.                          

O Pleno renovarase o  xoves, ás 9:00, co debate ás emendas do Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado procedentes do Senado.A continuación, votarase o último ditame da Comisión do Estatuto dos Deputados sobre a declaración de actividades dos deputados.

Despois celebrarase o debate de totalidade de dous proxectos de lei. O primeiro versa sobre medidas de flexibilización e fomento do mercado do aluguer de Vivendas e, o segundo, sobre a creación da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia.

O Pleno concluirá con elección do secretario cuarto da Mesa do Congreso dos Deputados, de acordo co procedemento previsto no artigo 38 do Regulamento do Congreso dos Deputados.