miércoles, 3 de octubre de 2012

Conferencia de Presidentes: As CCAA son parte da solución para superar a crise económica

noticia mais importante de onte, tivo lugar no Senado, onde todas as CCAA reunidas na Conferencia de Presidentes, comprométense a cadrar as súas contas públicas segundo os obxectivos fixados polo Goberno e o noso compromiso na UE.

O obxectivo de déficit para as CCAA para 2012 é do 1,5% do PIB e para 2013 do 0,7% segundo o compromiso ao que chegou España no seo da UE. Para apoiar este esforzo, o Goberno determinará para o próximo ano os criterios de repartición entre as administracións públicas e revisará o sistema de financiamento das CCAA para facelo máis eficiente e equitativo.

. A prioridade de todas as CCAA é avanzar na senda do crecemento económico e fortalecer o proxecto europeo do que formamos parte.

As CCAA apoian a dispoñibilidade de instrumentos no seo da UE, como o BCE, que garantan o acceso ao financiamento, a administracións públicas e a pemes, especialmente. A Conferencia de presidentes tamén apoiou a iniciativa do Consello europeo de avanzar na integración fiscal, económica, política e bancaria, clave para disipar as dúbidas sobre a irreversibilidad do euro.

. Goberno  e CCAA reforzarán a súa coordinación para reforzar as políticas de creación de emprego e de competitividade económica.

Neste punto, as CCAA prestarán especial atención ao investimento en educación e I D I, especialmente. En materia de creación de emprego, levará a cabo unha avaliación das políticas activas e pasivas de emprego para fortalecer a súa eficiencia e coordinación entre o Servizo Público de Emprego Estatal e os autonómicos. 

Este esforzo traspasará as fronteiras co apoio ás políticas comunitarias orientadas ao emprego, con especial atención ao desemprego xuvenil e ao de desempregados de longa duración.

. As CCAA levarán a cabo un plan de racionalización da administración para simplificala e eliminar trabas burocráticas e duplicidades.

Con este fin crearase un grupo de traballo no seo da Conferencia Sectorial correspondente. Esta medida é fundamental para racionalizar o gasto da administración pública e para facilitar a actividade a pemes, motor de emprego e de crecemento no noso país.

. O Goberno e as CCAA lanzaron unha mensaxe de unidade a Europa, fundamental para recuperar a confianza.

Todas as CCAA comparten o obxectivo prioritario de apoiarse para volver á senda do crecemento e a creación de emprego, con medidas que permitan aumentar a competitividade e asegurar o financiamento das políticas sociais. Con este compromiso unánime que asinou a Conferencia de Presidentes, España lanzou unha mensaxe firme a Europa: todos estamos a unha contra a crise económica.