sábado, 21 de julio de 2012

Os empregados públicos galegos, dependentes da Xunta, recuperarán a paga extra de 2012 en exercicios futuros e de forma directa na nómina


Quero salientar neste blog e dun xeito moi positivo o acordo adoptado o 20 de xullo no Consello Extraordinario da Xunta de Galicia de que os empregados públicos galegos recuperarán a paga extra suprimida este ano en exercicios futuros, no marco dos parámetros fixados pola Lei de Disciplina e Sostibilidade Orzamentaria; mentres que no caso dos empregados estatais se fará a través dos plans de pensións.

Así se recolle no proxecto de lei aprobado Goberno galego para modificar a actual Lei de Orzamentos e adaptala ao disposto no Real Decreto Lei 20/2012.

A Xunta informou que a mesma porcentaxe na rebaixa salarial establecida para os altos cargos, aplicarase ás retribucións anuais dos directivos e persoal das entidades da Administración instrumental. Con esta nova diminución de retribucións, o presidente do Ejecutivo galego acumula unha do 22% no que vai de lexislatura; mentres que os conselleiros ven rebaixados os seus salarios un 17% en relación co anterior goberno e; os secretarios xerais, directores xerais, delegados territoriais e asimilados nun 15% .

Á rebaixa para os directivos das entidades da Administración instrumental súmase á recente diminución media nun 9% das súas retribucións como consecuencia da aplicación da Lei de medidas temporais en materia de emprego público, polo que ninguén pode ter un salario fixo máis alto que o do presidente da Xunta, unha norma que tamén suspendeu o complemento dos ex altos cargos.

Ademais, a Xunta de Galicia, coa diminución do número de altos cargos de persoal de gabinete ao servizo da Administración autonómica, ten previsto aforrar na actual lexislatura case 30 millóns de euros.

Por outra banda, o citado proxecto de lei equipara aos empregados públicos adscritos aos réximes especiais de seguridade social do mutualismo cos de réxime xeral na modulación da regulación das incapacidades temporais co fin de evitar un trato desigual entre empregados públicos.