Penas máis duras para os causantes de incendios forestais


Onte, subinme á tribuna do Pleno do Congreso por primeira vez nesta lexislatura, e foi para defender unha Proposición non de Lei do Grupo Parlamentario Popular relativa ás penas por delitos de incendios forestais, polo tanto de gran incidência en Galicia.

Comecei acoutando o contido da miña intervención aos aspectos penais dos incendios sen que abordásemos nesta ocasión outras cuestións de interese, como son as relativas á prevención de incendios ou aos modos de extinción e á coordinación entre os diferentes dispositivos do Estado e as CC.AA.

Resaltei o papel fundamental dos bosques desde o punto de vista económico, coa madeira como principal aproveitamento ademais do pastoreo, da caza, e outros. E que desde o aspecto ambiental son verdadeiros pulmóns do mundo actual, os bosques españois capturan o 15% das emisións de dióxido que se producen.

E tamén desde a perspectiva social e cultural en canto espazo de expansión e lugar de encontro e esparexemento. E que o monte é un espazo que determina a paisaxe e a identidade dun territorio.

Afirmei que a superficie forestal en España, segundo datos do último Inventario, ocupa máis de 27,5 millóns de hectáreas, que supón o 54,6 por 100 do territorio.

Informei que Galícia é unha das maiores potencias forestais de Europa cunha superficie arborada de máis de 1,4 millóns de hectáreas o que representa o 48 % de todo o territorio desa Comunidade.

Dixen que os incendios forestais constitúen un dos problemas máis importantes que afectan aos nosos montes.

Informei que segundo cifras do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, ata finais de 2010, durante a última década, producíronse unha media anual de 17.127 incendios forestais, o que implicaría unha superficie media queimada superior ás 113.000 hectáreas anuais.

Engadín que nos primeiros cinco meses do ano 2012 (os dous primeiros meses foron dunha seca exasperante) o lume afectou a un total de 49.738 hectáreas de superficie forestal, un 75 % máis que na media do decenio.

Expliquei que as causas dos incendios, son múltiples e diversas: as estruturais relacionadas coa situación de abandono e progresivo despoboamento que ao longo dos últimos decenios veu producíndose no espazo rural; as inevitables causas naturais (o raio), as accidéntais (que se escape o lume nunha queima de restrollos, a faísca dunha máquina do tren ao frear, etc.) e as neglixentes (unha cabicha ou un lume de campamento mal apagado)

Pero dixen que os datos acreditan que entre o 73 e o 80 % dos incendios son provocados, aínda que outros falen de porcentaxes inferiores, pero en todo caso substancialmente importantes.

Destaquei o extremo perigo que os incendios chegan a provocar, tanto directa como indirectamente.

As consecuencias son para o medio ambiente, son para as propiedades dos montes, son para bens e facendas, son para as Administracións que teñen que dedicar inxentes orzamentos á defensa contra incendios.

Pero sobre todo, o máis lamentable son as tráxicas consecuencias en perda de vidas do persoal que por terra e aire loitan contra o lume. Brigadistas, axentes forestais, bombeiros, pilotos.

A todos eles, afirmei, o noso recoñecemento e admiración.

Dixen que por estes motivos, non resultaba estraño que Parlamentos como o de Galicia o 21 de decembro de 2010 aprobase por unanimidade unha Proposición non de Lei que solicitaba ao Goberno do Estado a revisión do Código Penal para agravar as penas dos incendios forestais.

E efectuada esta previa exposición dixen que desde o GPP consideramos que o Código Penal debe ser revisado a fin de incorporar novas agravantes e aumentar as penas, para castigar adecuadamente pero sobre todo para disuadir aos incendiarios.

Expliquei que por iso o Grupo Parlamentario Popular presentaba esta Proposición non de Lei para dar resposta á percepción xeneralizada de que resulta necesario incrementar a protección penal fronte aos incendios forestais nos que concorren circunstancias de especial gravidade.

Afirmei que o Ministro de Xustiza anunciara o inicio de traballos de estudo para a elaboración dunha proposta de modificación parcial de Código Penal, e que a regulación dos delitos de incendios forestais e as posibles necesidades de modificación é unha das materias que sería analizada.

Finalmente expliquei que o que pretendiamos era que o Congreso dos Deputados instase ao Goberno a:

Estudar a revisión do Código Penal para que se castigue adecuadamente a quen cometan delitos de incendios forestais e que, dentro desta reforma:

1. Se tipifiquen como agravantes estes novos supostos:

- Que o incendio prodúzase en zonas de protección de núcleos de poboación. (Definidas nas lexislacións forestais estatais e autonómicas)

- Que os sinistros provóquense en días de risco extremo de incendios forestais.

- Que afecten a zonas forestais con especies de alto valor

(espazos naturais protexidos por normas das Comunidades, estatais, da Unión Europea e da Comunidade Internacional)

- Ou que afecten a zonas lindeiras con infraestruturas e zonas de tránsito e de recreo da poboación en xeral.

2. Establézase a obrigación do autor do incendio de adoptar ao seu cargo as medidas necesarias encamiñadas a restaurar o monte ou ecosistema forestal danado.

Concluín solicitando de todos, a atención a esta demanda social, advertindo que a nosa proposta non era un numerus clausus e que esixirá do Ministerio de Xustiza a elaboración dun completo estudo, e que logo os grupos parlamentarios teriamos moito que dicir.

Sometida a votación a iniciativa, foi aprobada con 201 votos a favor, 10 en contra e 112 abstencións.

Saíu adiante cos votos de todos os grupos excepto a Esquerda Plural, e debo lamentar a abstención de BNG e PSOE.

Unha abstención que contrasta co apoio que deron o 21 de decembro de 2010 a unha iniciativa similar aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia.

Asistimos a unha dobre linguaxe de BNG e PSOE en Santiago e en Madrid.

Penso que había temas de “País” como o da loita contra os incendios forestais - nos que todos estamos obrigados a entendernos e lamentablemente a abstención enténdoa como falta de compromiso cun problema de suma importancia para Galicia.

Adxunto o enlace ao Diario de Sesións que permite a lectura de todas as intervencións:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/PL_038.PDF
 (Desde a páxina 25)

E tamén adxunto o enlace o arquivo audiovisual de Congreso TV.(desde o minuto 02.36.35)

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?_piref73_2138150_73_2138147_2138147.next_page=/wc/verEmision&video=mms://congresodiferido.congreso.es//leg10//10_000400_037/10_000400_037.wsx&canal=2&nombreOrgano=Sesi%C3%B3n%20Plenaria&fechaSeleccionada=12%20de%20Junio%20de%202012&directo=no&origen=archivoAudiovisual&origen=archivoAudiovisual&idOrgano=400&idSesion=37

http://www.atlantico.net/noticia/199081/congreso/proopuesta/penas/piromanos/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/06/13/congreso-propone-gobierno-endurezca-penas-incendiarios/0003_201206G13P11991.htm
http://www.europapress.es/galicia/noticia-pp-ciu-upyd-pnv-pretenden-gobierno-agrave-sanciones-piromanos-codigo-penal-20120612200016.html
http://www.publico.es/agencias/efe/436764/congreso-aprueba-endurecer-las-penas-para-los-autores-de-los-incendios-forestales

Con la tecnología de Blogger.