martes, 3 de abril de 2012

Entra no Congreso dos Deputados o proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2012

Hoxe entrou no Congreso dos Deputados o proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2012.

Como coordinador dos deputados galegos do PP no Congreso, Celso Delgado, fixen unha valoración no sentido de que os PGE do 2012 demostran o inequívoco compromiso do Goberno de Rajoy con Galicia a pesar da crise e destaquei o aumento do investimento total do conxunto de ministerios e sociedades, que se elevará a 1.706.148,20 M€, un 9,48% máis dos 1.558.357 M€ orzados o pasado ano.

Galicia recibirá así o 13,44% sobre o total rexionalizado de investimento do Estado. Destaca especialmente o Ministerio de Fomento, cun aumento do 16,95% no seu investimento en Galicia respecto de 2011 (investirá 1.598.405 millóns de euros).

O meu xuizo nun momento no que hai que priorizar e decidir, o Goberno de España fixo xustiza con Galicia e puxo sobre a mesa uns orzamentos nos que a nosa CC.AA. ve mantido o seu compromiso co AVE, tanto na súa enlace coa meseta como o Eixo Atlántico, así como as principais infraestruturas, entre outras a autovía do Cantábrico, a terceira rolda da Coruña ou o porto Exterior.

Sen dúbida o PP viuse obrigado a presentar aos españois os PGE máis duros da historia pola irresponsabilidade dos socialistas durante os seus oito anos de Goberno e, fronte a isto, os PGE de 2012 son un exercicio de austeridade e de realismo. Os galegos, e os españois en xeral, poden ter a certeza de que son uns PGE que son verdade.

É de lamentar que os PGE do 2012 non poidan conter máis investimentos, pero se os socialistas durante a súa etapa de goberno non se dedicaron a malgastar e gastar o que non tiñan hoxe España e Galicia poderían ter outras contas públicas.

Son uns orzamentos que salvagardan o esencial pero que se axustan aos obxectivos de déficit e á excepcional situación herdada por este Goberno.