viernes, 9 de marzo de 2012

Falando da reforma laboral en Radio Líder

Acabo de rematar unha entrevista radiofónica en Radio Líder na que falamos do acordado onte no Pleno do Congreso dos Deputados cando foi aprobada, con 197 votos a favor e 142 en contra, a convalidación do Real Decreto-lei 3/2012, de 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

Dixen que a decisión adoptada de que continue a súa tramitación como proxecto de lei polo procedemento de urxencia, abre a posibilidade de incluír emendas dos Grupos Parlamentarios antes da súa aprobación definitiva. O que evidencia unha clara vontade de diálogo.

Falei de que esta reforma pretende crear as condicións necesarias para que a economía española poida volver crear emprego e así xerar a seguridade necesaria para traballadores e empresarios, para mercados e investidores. Os principias obxectivos da reforma laboral son mais empleabilidade, mais estabilidade, mais dereitos, mais felxibilidade interna na empresa, mais eficacia nas relacions laborais e mais eficiencia no uso dos recursos públicos.

Dixen que o Partido Popular aprobou esta reforma por estar convencido da sua necesidade pero que tamén que ven imposta pola pertenza a unha Unión Europea que demanda unhas reglas comuns en materia de emprego e relacións laborais. E nese aspecto esta reforma nos asemella mais ás lexislacions dos paises mais prósperos de Europa.