miércoles, 25 de enero de 2012

O Goberno comeza a rexeneración democrática de España

O Goberno do Partido Popular acaba de presentar un plan de reformas centradas na austeridade, a transparencia, a responsabilidade e a rexeneración democrática.

O Goberno recuperará a separación de poderes coa independencia do Poder Xudicial:

- O Goberno reformulará o sistema de elección dos membros do Consello Xeral do Poder Xudicial e o dos maxistrados do Tribunal Constitucional.

- O obxectivo é que os nomeamentos por e entre xuíces e maxistrados fágase por e entre xuíces e magistrados.

- O plan recupera o método de elección de vogais do CGPJ, modificado en 1985, no que os xuíces e maxistrados en activo designaban a 12 vogais do Consello, de orixe non parlamentaria, mediante candidaturas abertas.

As reformas de austeridade, transparencia e bo goberno conforman o eixo de funcionamento do Goberno:

- O Goberno eliminou case un 20% de altos cargos, o que supón un aforro de gasto en persoal de 4,4 millóns de euros.

- Reformarase a Lei de Subvencións para prohibir con carácter xeral as nominativas, reducirase o diñeiro que reciben sindicatos e patronal en 55 millóns de euros e recortarase nun 30% o que reciben os partidos.

- A partir dunha auditoría completa das contas de RTVE, reformaranse todos os ámbitos nos que sexa posible ser máis eficiente.

A Lei de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno estará aprobada antes do 30 de xuño:

- Con esta norma, o Executivo harmonizará as obrigacións de transparencia na publicación de actividades e bens entre parlamentarios, membros do Goberno e outros altos cargos.