martes, 1 de noviembre de 2011

" O que España necesita"

Hoxe a web do Partido Popular publica o Programa electoral do Partido Popular, baixo o lema "O que España necesita"´

http://www.pp.es/actualidad-noticia/programa-electoral-pp_5741.html


Son 214 páxinas co seguinte índice:

Máis sociedade, mellor goberno 10

Estabilidade e reformas para o emprego 18

1.1. España, competitiva no euro 27
1.2. As contas públicas, en orde 30
1.3. Crédito para financiar a recuperación 33
1.4. Emprego seguro e flexible para todos 36
1.5. Máis emprendedores para a creación de emprego 39
1.6. Reforma fiscal para o crecemento e a equidade 42
1.7. Enerxía de calidade para impulsar a economía 45
1.8. Innovación para o emprego 48
1.9. Novas tecnoloxías para a modernización 51
1.10. As infraestruturas que necesitamos 54
1.11. Política de vivenda para o crecemento e a cohesión 58
1.12. España, potencia turística mundial 61
1.13. Un sector agroalimentario competitivo e vertebrador 64
1.14 Pesca sostible e con futuro 67
1.15. A industria como factor de competitividade 70

Educación, camiño de oportunidades 74

2.1. Educación de calidade para todos 82
2.2. Formación profesional para o emprego 87
2.3. Universidades de excelencia 91
2.4. Novas fronteiras para a ciencia e o coñecemento

Comprometidos co benestar 98

3.1. A familia: primeira sociedade do benestar 107
3.2. Priorizar en saúde 110
3.3. O benestar dos nosos maiores 115
3.4. Igualdade real 118
3.5. Máis autonomía persoal 121
3.6. Integración: mesmos dereitos, mesmas obrigas 123
3.7. Xogo limpo 126
3.8. Cultura: creación, liberdade e herdanza 128
3.9. Respectuosos co medio 131

A administración, motor do cambio 136

4.1. Transparencia 145
4.2. Austeridade, avaliación e control 148
4.3. Un novo sector público 153
4.4. Autonomías comprometidas co interese xeral 157
4.5. Concellos do século XXI 160


Unha democracia exemplar 164

5.1. Rexeneración política e institucional 172
5.2. Xustiza áxil e previsible 175
5.3. O prestixio do Tribunal Constitucional 180
5.4. España máis segura 182
5.5. A derrota do terrorismo 185

Política europea e proxección exterior 188

6.1. Referentes na Unión Europea 197
6.2. Unha España que conta 200
6.3. Españois no exterior 205
6.4. Unha cooperación ao desenvolvemento moderna 207
6.5. A seguridade e a defensa de todos 210