jueves, 20 de octubre de 2011

Posición do PP ante o comunicado de ETA


A noticia da decisión de ETA de abandonar a violencia é positiva e consecuencia da vitoria da sociedade española democrática.

É unha boa noticia saber que ETA di que non volverá atentar contra a vida, os dereitos e a liberdade das persoas.

É unha noticia que hai que recibir con prudencia e cautela ata que se cumpra o obxectivo final da disolución irreversible e incondicional de ETA.

É un paso que confirma que ETA foi vencida pola sociedade española-

É unha decisión consecuencia da determinación do conxunto da sociedade española que soubo resistir unida a chantaxe criminal dos terroristas durante décadas.

É unha decisión á que lles obrigou o labor das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e dos xuíces e fiscais que aplicaron a lei.

É unha decisión á que lles obrigou o esforzo sucesivo de todos os gobernos que actuaron baixo o amparo da lei.

É unha decisión á que lles obrigou a resistencia das vítimas do terrorismo que nunca perderon a confianza nos instrumentos do noso Estado de Dereito: a lei, a xustiza e as forzas de seguridade.

É necesario que a esta decisión sígalle a disolución irreversible de ETA e o seu completo desmantelamento.

Só así a tranquilidade dos españois será completa.

Mentres exista ETA e estea armada non terminaría a ameaza do terrorismo definitivamente.

A loita antiterrorista debe continuar ata a completa disolución de ETA.

A fortaleza do Estado de Dereito, a eficacia das Forzas de Seguridade do Estado, a Lei de Partidos e o apoio ás vítimas é o camiño que debe seguirse para lograr a desaparición definitiva da banda.

A vitoria do Estado de Dereito obrigou a ETA a anunciar o final da súa acción críminal sen obter concesións políticas.

Non é ETA a que pon fin á violencia, é a firmeza do Estado de Dereito a que obrigou a ETA a ter que abandonar a violencia, sen ningunha concesión a cambio, non conseguiu a independencia, a autodeterminación, Navarra ou a derrogación do Estatuto de Guernika e a Constitución Española.

A acción conxunta e perseverante das Forzas de Seguridade, o poder xudicial, as vítimas e toda a sociedade española conseguiu que ETA abandone a violencia.