lunes, 19 de septiembre de 2011

Propostas económicas de Mariano Rajoy

O pasado día de 15, setembro, no Foro Barcelona, Mariano  Rajoy, debullou hoxe, durante un importante discurso no Foro Barcelona algunhas propostas económicas do seu programa de goberno.

Saliento algunhas:

- Unha nova Lei de Estabilidade Orzamentaria: fixará un teito de gasto vinculante para as Comunidades Autónomas.

- Unha ampla remodelación estrutural das administracións públicas (concellos, deputacións, cabildos e Administración Central do Estado): que evite a duplicación de funcións e servizos.

- A culminación da reestruturación do sistema financeiro:  debendo primar a transparencia e o saneamento sobre a  recapitalización. Desta forma, en poucos meses o mapa bancario español debería estar estabilizado e contar cun marco competitivo, ben capitalizado, sen necesidade de axudas públicas e con acceso normalizado aos mercados de capitais.

- Unha reforma tributaria para incentivar a creación de emprego, o investimento e o aforro e asegure unha repartición equitativa dos custos da saída da crise: ampliará as bases de recadación axudando á xeración de emprego e o incentivo á actividade económica; priorizará a mellora do financiamento das empresas; e favorecerá a cantos promovan o crecemento económico a través da creación de emprego, o investimento, o aforro e a innovación.

- As empresas non tributarán polas plusvalías que obteñan  na venda dos seus activos fixos cando as reinvistan, para  fomentar que o capital investido reutilícese na modernización da propia actividade empresarial. Igualmente estudamos modificar a fiscalidade dos beneficios non distribuídos, de maneira que  aqueles beneficios dedicados a facer máis competitiva a empresa mediante a adquisición de novos activos tributen dez puntos menos que aqueles destinados a ser distribuídos aos accionistas.

- Pemes e autónomos pagarán o IVE cando cobren  efectivamente as facturas ou se creará unha conta tributaria para que as empresas poidan compensar os impostos que deben ás Administracións cos pagos que estas lles deben.

- O Goberno presentará ao Parlamento un plan completo, coherente e entendible por todos cun desenvolvemento temporal de catro anos: que desenvolva os obxectivos da lexislatura e os medios que se van a utilizar para alcanzalos.