sábado, 6 de agosto de 2011

Debilidade na recuperación económica, mediatizada polas tensións nos mercados de débeda soberana


Leo hoxe o último informe sobre a economía española do Banco de España, o noso banco central nacional e ao mesmo tempo supervisor do sistema bancario español.

Divulga que segundo a información dispoñible sobre o segundo trimestre de 2011 advírtese un debilitamiento da actividade, nunha contorna marcada polo agravamento da crise da débeda soberana na zona do euro.

E afirma que a economía española retardou o seu ritmo de crecemento trimestral ao 0,2 % entre abril e xuño, á vez que baixou o seu crecemento anual ata o 0,7 %, o que supón en ambos os casos unha décima menos que no trimestre anterior, segundo o último boletín económico do Banco de España.

O informe de, Banco sinala que polo lado do gasto, a desaceleración da actividade produciuse como consecuencia do retroceso da demanda nacional (- 1,9 % en taxa interanual), máis pronunciado que no trimestre anterior, mentres que a demanda exterior neta elevou a súa achega positiva, ata 2,6 pp.

Polo lado da oferta, o informe destaca o debilitamiento da actividade industrial, en parte debido á discontinuidad nos procesos produtivos que provocou o desabastecemento de determinados inputs tras o terremoto de Xapón en marzo, e á alteración da produción agrícola motivada pola crise alimentaria na UE. Os servizos de mercado, pola súa banda, mantiveron un ton de moderada recuperación, mentres que o valor engadido da construción volveu retroceder, aínda que a un ritmo inferior ao dos meses precedentes.

O Banco de España alude que nestas circunstancias, o emprego diminuíu en termos da súa taxa interanual (- 0,9 %, segundo a EPA), aínda que se estabilizou en termos intertrimestrales, debido ao comportamento máis favorable da ocupación no sector servizos, e a taxa de paro rexistrou un pequeno descenso (ata o 20,9 % da poboación activa).

O informe tamén alude ao agravamento da crise da débeda soberana na zona do euro afectou con singular intensidade aos mercados financeiros españois, nos que se produciu un repunte das curmás de risco dos valores de renda fixa emitidos tanto polas AAPP como polo sector privado, e caídas nos índices bolsistas. Estas tendencias acentuáronse ao longo de xullo, mes no que o diferencial entre a rendibilidade da débeda pública a dez anos e a da referencia alemá ao mesmo prazo chegou a situarse ao redor de 370 pb. E sinala que á data de peche deste informe, a prima de risco dos bonos españois colocábase próxima aos 400 pb. Nos mercados de valores, as cotizacións bolsistas experimentaron vaivéns igualmente notables, que situaron o IBEX 35 un 8,3 % por baixo do seu valor a comezos de ano.

Respecto do mercado inmobiliario, o informe menciona que o prezo da vivenda seguiu reducíndose, a un ritmo interanual do 5,2 % no período de abril-xuño, de forma máis acusada que no trimestre anterior, co que acumula unha caída próxima ao 17 % desde finais de 2007, que representa un 22 % en termos reais.

O Banco de España constata que nestas circunstancias, as condicións de acceso ao financiamento do sector privado residente experimentaron un endurecemento adicional, pois as tensións nos mercados financeiros traducíronse nun aumento nos custos de financiamento das entidades bancarias, que se trasladou, polo menos parcialmente, aos tipos de interese dos préstamos concedidos a empresas e fogares, prolongando a traxectoria ascendente que se iniciou a principios de 2011.

FONTE: BOLETÍN ECONÓMICO, XULLO-AGOSTO 2011 INFORME TRIMESTRAL DA ECONOMÍA ESPAÑOLA