sábado, 15 de enero de 2011

En León, no cumio do PP no ExteriorHoxe viaxei a León para asistir ao I Cumio do PP no Exterior, que reunía ás organizacións de 25 países. No magnífico Parador de San Marcos puiden asistir ao III Consello de Españois Residentes no Exterior que presidiu Mariano Rajoy e así coñecer as propostas do PP dirixidas aos emigrantes españois que se van a incorporar ao programa marco de cara ás próximas eleccións autonómicas.

Estas foron as propostas presentadas polo director do PP no Exterior, Alfredo Prada:

- Ratificar o compromiso con todos os españois que viven fóra da nosa terra. Velar polos seus dereitos e os seus intereses, así como polos dos seus descendentes con independencia do país en que residan ou residan.

- Estender o cartón sanitario aos españois residentes no exterior, cubrindo a súa asistencia sanitaria en España e no resto de España en igualdade cos españois que residen en España, e beneficiándose nos países que teñen convenio subscrito con España da cobertura sanitaria que os mesmos prevén, promovendo así mesmo a firma de novos convenios cos países de acollida coa que aínda non os temos.

- Garantir o dereito dos españois no exterior a percibir unha pensión asistencial, en condición de igualdade aos españois que residen en territorio español, a condición de que sexan maiores de 65 anos de idade e atópense nunha situación de dependencia física ou psíquica ou sexan vítimas da violencia de xénero e atópense en situación de necesidade, por carecer de rendas ou ingresos suficientes para cubrir as súas necesidades básicas para o que se creará un fondo de Garantía de Pensións Asistenciais.

- Potenciar os programas de axuda e bolsas de estudo para os fillos e netos dos españois que residen no exterior.

- Arbitrar as medidas e medios necesarios para que os españois residentes no exterior e os seus descendentes non perdan as linguas e as culturas españolas, compatible sempre coa aprendizaxe do idioma do país de acollida e coñecemento da súa cultura que posibilite a adecuada integración na sociedade en que viven.

- Fomentar a creación e apoio de centros e asociacións de españois residentes no exterior que teñan por obxecto a defensa dos principios e valores democráticos e de liberdade, a promoción de aspectos relevantes das culturas españolas e a do país de acollida, e o correcto coñecemento das linguas españolas e da do país de residencia; así como as que teñan por obxecto accions sociais, a condición de que non teñan finalidade lucrativa.

- Garantir os mesmos beneficios ás mulleres españolas maltratadas no exterior en igualdade de condicións que as mulleres maltratadas en España.

- Elaborar un plan de apoio específico para os españois no exterior que desexen retornar a España, cuxo obxectivo sexa a reinserción digna e unha pronta reincorporación ao mercado de traballo.

- Propor a supresión do imposto de sucesións e doazóns, tamén para os españois residentes no exterior.

- Aplicar os beneficios que facilitan as Comunidades Autónomas ás familias numerosas tamén ás que residan no exterior.

- Propor a creación dunha Comisión Especial no Senado para analizar os problemas da emigración.

Logo dunha foto de familia, tivo lugar no Auditorio de León o mitin de clausura do citado Cumio.

Interveu a presidenta provincial e o candidato á Alcaldía de León, o presidente da Comunidade de Castela e León, Juan Vicente Herrera e o presidente da Xunta.

Alberto Núñez Feijóo centrou a maior parte da súa intervención en trasladar unha mensaxe de apoio aos emigrantes nun momento difícil no que o noso País é noticia polo paro e polo déficit, cando fai anos érao por ser unha nación en crecemento e respectada por todos. E lanzou unha mensaxe de confianza no cambio democrático que levará aos populares a gobernar na maioría de concellos, comunidades autónomas e no conxunto de España.

Mariano Rajoy reafirmou o seu compromiso cos emigrantes españois e dixo. "Se los que es irte de tu casa y se lo que es cuando se hace involuntariamente, por eso creo en la igualdad de derechos de todos los españoles y quiero ayudar a todos los españoles que viven en el estranjero a que participen también en la vida activa de su país"

Foi unha excelente oportunidade para saudar a moitos dos nosos dirixentes no exterior, entre outros os de Venezuela, Alemaña, Luxemburgo, Suíza e a tantos compañeiros de partido que traballan habitualmente atendendo aos problemas dos residentes no exterior, ben sexa nos Parlamentos, como é o caso da deputada coruñesa Belen do Campo, ou nas Comunidades Autônomas como é caso do ourensán Santiago Camba.

Tamén esta visita permitiume ver algúns dos mais modernos edificios desta histórica capital como o Museo de Arte Contemporáneo de Castela e León, que me encantou.