lunes, 1 de noviembre de 2010

Sobre a zona de cruce do Río Miño das novas vías de alta velocidadeXa pasou máis dun ano desde que o BOE do 26 de setembro de 2009 publicaba o anuncio da Dirección Xeral de Infraestruturas Ferroviarias polo que se sometía a información pública, por un prazo de trinta días hábiles, o estudo informativo "Integración Urbana e Acondicionamento da Rede Ferroviaria de Ourense".

No trámite de información ao público, ademais de moitos particulares, formularon observacións sobre a concepción global do trazado, na medida en que afecte ao interese xeral as principais organizacións empresariais da cidade: a Confederación Empresarial, a Cámara Oficial de Comercio e Industria, Colexios profesionais, asociacións de veciños, e por suposto a Deputación Provincial e o Concello de Ourense.

O certo é que superáronse con fartura o prazo de dous meses a partir da expiración do prazo concedido para a información pública, e que saibamos o Ministerio de Fomento non emitiu un informe no que se haberán de considerar todos os escritos presentados durante esta fase informativa e proporase a resolución do expediente.

Unha das observacións que foron presentadas pola maioría dos alegantes ten que ver coa constatación de que o lugar elixido polo Ministerio de Fomento para cruzar o Río Miño, uns 140 metros augas abaixo da Presa de Velle, obriga a voar sobre as instalacións de lecer e deportivas que o Concello dispón no lugar de Oira, con afección de sombras sobre a zona de solarium e paisaxística dos alicerces do viaduto previsto.

Dise nas alegacións que a chegada na marxe dereita do río Miño, moi próxima a zonas residenciais do barrio do Vinteun, actuais e previstas, ameaza con afogar a expansión natural de devanditas zonas residenciais e afectar a múltiples viarias e camiños para a accesibilidade da zona.

E tamén dise que a curva entre o desembarque do viaduto e a aliñación da vía procedente de Monforte obriga a un deseño con radio moi pechado que limitará a velocidade máis aló do necesario.

Logo destas obxeccións exponse ao Ministerio de Fomento a existencia da posibilidade dun trazado alternativo que faga desembocar o túnel de Monte Alegre uns 700 metros máis ao norte, que cruce o río Miño sobre o encoro de Velle a 800 metros da presa, nas proximidades do Viaduto da CN 120/525, e que permita un acordo en curva coa Liña férrea de Monforte, con maior amplitude de radio, alcanzando a ribeira dereita nun lugar máis afastado da zona urbanizada.

En consecuencia pídese póla maioría ao Ministerio de Fomento que se realice unha modificación do deseño proxectado no Estudo Informativo "Integración Urbana e Acondicionamento da Rede Ferroviaria de Ourense” nos últimos 4 quilómetros de modo que o novo viaduto ferroviario sobre o Río Miño, sitúese máis ao norte do actualmente proxectado e cunhas condicións técnicas que non impidan o soterramento das vías necesarias para o tráfico na Estación Ourense- Empalme.

Nin que dicir ten que estou de acordo nesta formulación e así o defendín en varias ocasións no Congreso dos Deputados.

Todos agardamos a resposta de Fomento