miércoles, 10 de marzo de 2010

Problemas no comercio polo miúdo

O INE acaba de dar a coñecer os últimos datos relativos ao comercio polo miúdo.

As vendas de comercio polo miúdo no mes de xaneiro caeron un 2,8% eliminando o efecto calendario, sete décimas máis que o pasado mes de decembro. É a vixésima sexta caída consecutiva que sofre este indicador. A caída a prezos constantes sen axuste estacional foi do 4,5%.

A ocupación no sector comerciante polo miúdo caeu no mes de xaneiro un 2,7%, sete décimas menos que en decembro. Esta é a súa décima oitava caída consecutiva, o que confirma a grave situación pola que pasa o comercio comerciante polo miúdo e reflicte a verdadeira situación da demanda interna da economía española.

Os casos máis preocupantes son os das grandes superficies, que rexistran unha taxa interanual de destrución de emprego do 4,7% e o das pequenas cadeas cun 4,4% de destrución de emprego interanual en xaneiro de 2010.

En xaneiro de 2010, todas as comunidades diminúen as súas vendas de comercio polo miúdo a prezos constantes. Andalucía (7,3%), Illes Balears (6,9%) e País Vasco (6,6%) son as que presentan os maiores descensos. Galicia, cunha taxa anual do -0,3%, é a comunidade autónoma que presenta o menor descenso de vendas.