domingo, 10 de enero de 2010

Distribución comarcal do paro rexistrado en Ourense


Procesando os datos oficiais de paro rexistrado nas doce comarcas da provincia coñecemos que en todas creceu o desemprego, aínda que de modo ben diferente, agás na Terra de Caldelas na que o paro baixou.

A continuación detallo a comparativa do peche dos anos 2008 e 2009, e o seu incremento total e porcentual, lembrando que no conxunto da provincia o paro creceu un 10,81 %

Terra de Trives:

31.12.2008: 234
31.12.2009: 277
O paro incrementouse en 43 persoas, un 18,37 %.

Valdeorras:

31.12.2008: 1.867
31.12.2009: 2.181
O paro incrementouse en 314 persoas, un 16,81 %.

O Carballiño:

31.12.2008: 1.895
31.12.2009: 2.189
O paro incrementouse en 294 persoas, un 15,51 %

Ourense:

31.12.2008: 9.798
31.12.2009: 10.966
O paro incrementouse en 1.168 persoas, un 11,92 %

Verín:

31.12.2008: 2.629
31.12.2009: 2.895
O paro incrementouse en 266 persoas, un 10,11 %

O Ribeiro:
31.12.2008: 1.184
31.12.2009: 1.302
O paro incrementouse en 118 persoas, un 9,96 %

Viana:

31.12.2008: 457
31.12.2009: 501
O paro incrementouse en 44 persoas, un 9,62 %

Allariz- Maceda:

31.12.2008: 780
31.12.2009: 832
O paro incrementouse en 52 persoas, un 6,66 %

Terra de Celanova:

31.12.2008: 1.360
31.12.2009: 1.421
O paro incrementouse en 61 persoas, un 4,48 %

A Limia:
31.12.2008: 1.611
31.12.2009: 1.672
O paro incrementouse en 61 persoas, un 3,78 %

Baixa Limia:
31.12.2008: 481
31.12.2009: 498
O paro incrementouse en 17 persoas, un 3,53 %

Terra de Caldelas:
31.12.2008: 145
31.12.2009: 134
O paro descendeu en 217 persoas, un 7,58 %.Fonte: Servizo Estatal e Servizo Galego de Emprego.