sábado, 12 de diciembre de 2009

Uns ansiados acordos para o AVE da liña Lubián-Ourense

Desde fai anos veño traballando como deputado no Congreso no seguimento, control e impulso das infraestruturas galegas e moi especialmente da nosa conexión por alta velocidade coa Meseta.

E o tramo entre Lubían e Ourense de 104 km, é o esencial, así que hoxe teño que celebrar que o Consello de Ministros do 11 de decembro de 2009 adoptase entre outros os seguintes acordos:

- ACORDO polo que se autoriza a celebración do contrato do "Proxecto de construción de plataforma da liña de alta velocidade Madrid-Galicia, Olmedo-Medina-Zamora-Poboa de Sanabria-Lubián-Ourense, tramo: Miamán-Ponche Ambía, lonxitude 6,65 km", cun valor estimado do contrato de 72.598.786,72 euros.

- ACORDO polo que se autoriza a celebración do contrato do "Proxecto de construción de plataforma da liña de alta velocidade Madrid-Galicia, Olmedo-Medina-Zamora-Poboa de Sanabria-Lubián-Ourense, tramo: Ponche Ambía-Taboadela", lonxitude 8,95 km", cun valor estimado do contrato de 80.960.278,33 euros.

- ACORDO polo que se autoriza a celebración do contrato do "Proxecto de construción de plataforma da liña de alta velocidade Madrid-Galicia, Olmedo-Medina-Zamora-Poboa de Sanabria-Lubián-Ourense, tramo: Porto-Miamán, lonxitude 6,52 km", cun valor estimado do contrato de 88.695.132,38 euros.

A suma destes contratos, ive incluído, ascende a 281 millóns de euros.

Previsiblemente o próximo día 21, cando se cumpran cinco meses desde a firma do Acordo do Obradoiro entre o Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia procederase no consello de administración do Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) a licitar as obras de plataforma destes tres tramos entre Lubian e Taboadela e entón se haberán cumprir as previsións de licitación para 2009.

Neste momento a satisfacción por estes ansiados Acordos do Consello de Ministros non nos pode facer esquecer que este proxecto leva un atraso monumental.

As obras entre Lubián-Ourense xa deberían ser licitadas en 2008 e con esa finalidade a Lei de PGE para 2009 consignou para Seitsa e a Dirección Xeral de Ferrocarrís nada menos que 254 millóns de euros.

A realidade é que este ano 2009, do que apenas quedan vinte días, concluirá sen que un só euro gástese, o que constitúe un fracaso rotundo dos responsables socialistas e que esixe cumpridas explicacións sobre como se compensará a Galicia desa tremenda falta de execución.

http://www.laregion.es/noticia/111708/ourense/ave/alta/velocidad/fomento/licitación/primer/tramo//