sábado, 26 de diciembre de 2009

A crúa realidade do paro en Ourense.Dentro de escasos días porá fin o ano 2009 e é momento de facer balance. Se tomamos o indicador principal da marcha da economía que é o do emprego veremos como os datos oficiais dos últimos doce meses foron moi negativos para a provincia de Ourense. Vexamos:

PARO REXISTRADO:

A 30 de novembro de 2009 había na provincia de Ourense: 24.558 parados rexistrados. (2.793 mais que en novembro de 2008, cando houbo 21.765)

Distribución por sectores

823 na agricultura. (3,35 %) 194 mais que en nov.2008
3.914 na industria. (15,93 %) 361 mais que en nov.2008
3.577 na construcción (14,56 %) 455 mais que en nov.2008
13.492en los servicios. (54,93 %) 1.909 más que en nov.2008
2.752 sin empleo anterior (11,20 %) 126 menos que en nov.2008

Distribución por sexo

10.900 homes (44,39 %) 1.988 mais que en nov. 2008
13.658 mulleres (55,61. %) 805 mais que en nov. 2008

Distribución por idades.

2.546 menores de 25 anos 447 mais que en nov.2008
22.012 maiores de 25 anos 2.346 mais que en nov.2008A 30 de novembro de 2009 había na Cidade de Ourense: 9.136 parados rexistrados. (1.321 mais que en novembro de 2008, cuando houbo 7.815)


Fonte: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
O 10 de setembro de 2008 o Presidente do Goberno, José Luís Rodriguez Zapatero dicía na Tribuna do Congreso: “Volver a crear empleo será el mejor termómetro de la evolución de la situación… el parámetro definitivo de la idoneidad de las medidas que estamos poniendo en marcha"


Estes datos veñen expresar a inoperancia dos plans e das medidas económicas implantadas polo Goberno socialista e amosan en toda a súa crueza a auténtica realidade da situación económica da nosa provincia.

Cando se alcanzan os 24.558 parados ocorren dúas cousas. A primeira, a máis evidente e dramática, é que moitas familias ourensans sofren o drama do desemprego. Pero, ademais, un paro destas dimensións provoca consecuencias directas sobre a caída do consumo, o afundimento do investimento, o desaxuste das contas públicas e a expansión do desánimo na sociedade.

Tanto se o que nos desvela é o problema humano coma se pretendemos mellorar a situación económica, é perentorio acabar co crecemento do paro.

Para iso é imprescindible adoptar unha política económica diferente.