sábado, 24 de octubre de 2009

Presentamos enmendas ós Presupostos Xerais do Estado de 2010 reclamando para Ourense 187,70 millons €

Onte 23 de outubro, quedaron presentadas no rexistro do Congreso dos Deputados as enmendas realizadas polos deputados ourensans do GPP no Congreso, Celso Delgado Arce e Ana Belén Vázquez, ás partidas de investimentos dos Presupostos Xerais do Estado para 2010.

INCREMENTO DE PRESUPOSTOS PARA OURENSE
Actuacions Millons de euros
Alta Velocidade 70,00
Ferrocarril convencional 20,50
Autovías e estradas 42,60
Ministerio Medio Ambiente e Rural 34,60
Outros Ministerios e Sociedades 20,00
TOTAL ENMENDAS 187,70


Trátase de mellorar os investimentos do Estado na Provincia suplindo así as carencias detectadas no proxecto do Goberno Socialista que consignaba para 2010, 427 millóns de euros, é dicir 27 millons menos que para o ano 2009.

Por outra parte con estas enmendas trátase de recuperar – ainda que parcialmente – os presupostos consignados en exercicios anteriores e non executados polo Goberno de Zaatero.

Lembramos que todo indica que o ano 2009 rematará sen que sexan gastados cerca de 300 millons dos 450 millons consignados.

Inevitable é puntualizar que a data de hoxe aínda non foron licitadas as obras nos tres tramos entre Lubián e Ourense e que se perderán por completo os 254 millons de euros consignados para este fin, o que constitue un asunto escandaloso.

Estas son as peticións dos deputados ourensáns para incrementar partidas dos ornamentos do 2010: (en miles de euros)

MINISTERIO DE FOMENTO ……………………131.600,00

Líñas de Alta Velocidade:
Ourense-Lugo: 5.000,00
Ourense-Vigo: 12.000,00
Ponferrada- Valdeorras- Monforte: 3.000,00
Lubián-Ourense: 50.000,00
Total………………...............................................70.000,00

Ferrocarril Convencional
Convenio con ADIF: 5.000,00
Estación Viaxeiros San Francisco: 500,00
Compra de Trenes: 5.000,00
Cercanías en Ourense: 5.000,00
Mellora Servicios media e longa distancia… 5.000,00
Total……………………………………..……………… 20.500,00

Autovías.
Autovía A-56 Lugo Ourense:30.000,00
A-76 Ourense-Ponferrada: 2.000,00
Total:……………………………………………………32.000,00

Estradas.
Variante de Ourense N.120/N-525:3.000,00
Mellora da N-541, Ourense-O Carballiño-Pontevedra: 850.00
Conexión entre a N.120 e a N.536 no Barco de Valdeorras: 1.500,00
Áreas de descanso para vehículos pesados na A-52:300,00
Conexión Val da Rabeda: 500,00
Conexión P.Empresarias S. Cibrao y Pereiro: 500,00
Conservación estradas: 2.000,00
Seguridade Víal: 2.000,00
Total:……………………………………………………..... ......... 10.650,00

Correos:Construccions,transporte, etc .:1.450,00

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RURAL E MARINO …………………………………………………………………......34.600,00

EDAR de OurenseOtras EDARES
Acondicionamento de cauces norte
Restauración Hidrolóxico Forestal
Conservación y mantenimiento de cauces
Saneamento de O Barco de Valdeorras
Saneamento e Depuración na provincia de Ourense
Actuacións Plan Pizarras 2007-2013 en Ourense
Adecuación de caminos naturales en Galicia
Abastecemento de augas de Ourense
Acondicionamento das marxes do río Limia o seu paso por Portoquintela e Muiños e do Río Pacín en Entrimo Reservas Mundiales da Biosfera en Ourense
Plantas biomasa forestal en Ourense
Regadios da Limia

MINISTERIO DO INTERIOR . .................... 3.600, 00

Obras en cuarteis da Garda Civil
Acondicionamento da comisaría de Policía en Ourense
Obras no Centro Penitenciario de Ourense
Comisaría de Policía Verín.

MINISTERIO DE CULTURA 13.000,00

Restauración da Catedral de Ourense
Restauración do Castelo de Monterrei
Restauración do Castelo de Castro Caldelas
Restauración do Castelo de Ribadavia
Restauración do Santuario das Ermidas, O Bolo
Restauración do Mosteiro de Trandeiras
Restauración Mosteriro de Santa Cristina de Ribas de Sil
Restauración Igrexa Santa Comba, Bande
Biblioteca e Arquivo histórico provincial de Ourense:
Museo Etnolóxico de Ribadavia. Ampliación
Museo de Ourense. Remodelación:
Couto Mixto
Vía Nova

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Plan de Promoción do Turismo Termal
Campaña de Promoción Internacional Termalismo en Ourense

MINISTERIO DE XUSTIZA

Creación do Xulgado de Violencia sobre a Muller.
Creación do Xulgado do Mercantil.
Creación do Xulgado de Vixilancia Penitenciaria.
Creación dun novo Xulgado Social.

Nas próximas semanas comezará no Congreso o debate destas enmendas o articulado. Veremos cantas son admitidas.