domingo, 2 de agosto de 2009

Curriculum


Celso Delgado Arce

Nacido en Ourense en 1958.

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela.

Master en Administración de Empresas- na especialidade de Distribución Comercial - pola Escola Europea de Negocios.

Foi Secretario Adxunto da Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ourense e secretario da Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense.

Avogado.

Deputado e Vicepresidente 1º do Parlamento de Galicia 1997-2000.

Deputado no Congreso: VII, VIII , IX ,X, XI , XII, XIII, XIV e XV Lexislatura, electo na circunscrición de Ourense, nas listas do Partido Popular.

Presidiu a Comisión de Fomento en dúas etapas, a primeira desde o 17/01/2012 ao 27/10/2015 e a segunda do 13/09/2016 ao 05/03/2019. É dicir mais de seis anos en etapas de Goberno do PP desde 2012 e do PSOE desde xuño de 2018. Na XIV Lexislatura foi elixido de Presidente da Comisión de Asuntos Económicos e Transformación Dixital.

Nas eleccións xerais do 23 de xullo de 2023 foi elixido deputado pola provincia de Ourense.

Na XV lexislatura foi nomeado Vicepresidente da Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible 
.............................................Celso Delgado Arce

Nacido en Ourense en 1958.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.

Master en Administración de Empresas- en la especialidad de Distribución Comercial – por la Escuela Europea de Negocios.

Fue Secretario Adjunto de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ourense y
 secretario de la Fundación de Ferias y Exposiciones de Ourense.

Abogado.

Diputado y Vicepresidente 1º del Parlamento de Galicia 1997-2000.

Diputado en el Congreso: VII, VIII , IX ,X , XI, XII, XIII, XIV y XV Legislatura, electo en la circunscripción de Ourense, en las listas del Partido Popular.

Presidió la Comisión de Fomento en dos etapas, la primera desde el 17/01/2012 al 27/10/2015 y la segunda del 13/09/2016 al 05/03/2019. Es decir mas de seis años en etapas de Gobierno del PP desde 2012 y del PSOE desde junio de 2018. 

En la XIV Legislatura fue elegido Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023 fue elegido diputado por la provincia de Ourense.

En la XV legislatura fue elegido Vicepresidente de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible .