Curriculum


Celso Delgado Arce

Nacido en Ourense en 1958.

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela.

Master en Administración de Empresas- na especialidade de Distribución Comercial - pola Escola Europea de Negocios.

Secretario Adxunto da Cámara de Comercio e Industria de Ourense.

Avogado.

Deputado e Vicepresidente 1º do Parlamento de Galicia 1997-2000.

Deputado no Congreso: VII, VIII, IX ,X, XI , XII, XIII, XIV e XV Lexislaturas, electo na circunscrición de Ourense.

Presidiu a Comisión de Fomento en dúas etapas, a primeira desde o 17/01/2012 ao 27/10/2015 e a segunda do 13/09/2016 ao 05/03/2019. É dicir mais de seis anos en etapas de Goberno do PP desde 2012 e do PSOE desde xuño de 2018. 

Na XIV Lexislatura foi elixido de Presidente da Comisión de Asuntos Económicos e Transformación Dixital.

Portavoz adxunto na Comisión de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana. Portavoz adxunto na Comisión Mixta de Relacións co Defensor do Pobo.

Membro da Xunta Directiva do Partido Popular de Galicia.

Membro do Comité Executivo do PP de Ourense.

.............................................

Celso Delgado Arce

Nacido en Ourense en 1958.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.

Master en Administración de Empresas- en la especialidad de Distribución Comercial – por la Escuela Europea de Negocios.

Secretario Adjunto de la Cámara de Comercio e Industria de Ourense.

Abogado.

Diputado y Vicepresidente 1º del Parlamento de Galicia 1997-2000.

Diputado en el Congreso: VII, VIII , IX ,X , XI, XII, XIII, XIV y  XV Legislaturas, electo en la circunscripción de Ourense.

Presidió la Comisión de Fomento en dos etapas, la primera desde el 17/01/2012 al 27/10/2015 y la segunda del 13/09/2016 al 05/03/2019. Es decir mas de seis años en etapas de Gobierno del PP desde 2012 y del PSOE desde junio de 2018. 

En la XIV Legislatura fue elegido Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Poortavoz adjunto en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Portavoz adjunto en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

Miembro de la Junta Directiva del Partido Popular de Galicia.

Miembro del Comité Ejecutivo del PP de Ourense.