Videos intervencións parlamentarias

10.6.2020: Vídeo en Facebook da intervención en el Pleno na Convalidación do R.D. 19/2020.

https://www.facebook.com/136486996716/posts/10157401836766717/?vh=e&d=n7.2.2020: Palabras con ocasión de la constitución de la Comisión de  Asuntos Económicos y Transformación Digital.

https://twitter.com/i/status/1225788508381614080

11.12.2018: Video en Twitter con ocasión do debate da PLO de transferencia da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia

https://twitter.com/celsodelgadoou/status/1072606920438104064?s=21

25.10.2017: Intervención en Comisión preguntando sobre os últimos avances realizados na autovía A-56 entre Ourense e Lugo: 


29.09.2017: Intervención en Pleno no debate sobre creación de una comisión de investigación do accidente do Alvia en Angrois:

http://www.congreso.es/wc/wc/audiovisualdetalledisponible?codSesion=75&codOrgano=400&fechaSesion=28/09/2017&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=12&i=608283&descripcion=Delgado%20Arce,%20Celso%20Luis(GP)

29.03.2017: Pregunta oral en Comisión sobre valoración del primer año del Plan Galicia de Renfe:

congresodiferido.congreso.es:8935/vod/ondemand/video/leg12/12_000327_011/cortes/mp4:12_000327_011.mp4/manifest.m3u8

29.03.2017:Pregunta oral en Comisión sobre situación de los proyectos de carreteras de la provincia de Ourense.
congresodiferido.congreso.es:8935/vod/ondemand/video/leg12/12_000327_011/cortes/mp4:12_000327_011.mp4/manifest.m3u8

15.02.2017: Debate da PNL de transferencia da Autoestrada AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia.


Desde o minuto 2:52:25

30.11.2016: Debate da PNL de transferencia da Autoestrada AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia.13.09.2016: Intervención na sesión constitutiva da Comisión de Fomento da XII Lexislatura:

Formada la Comisión de #Fomento de la #XIILegislatura. Discurso de @CelsoDelgadoOU, presidente de la Comisión pic.twitter.com/eWCOYHpOkM

28.04.2016: Debate sobre a elaboración dun novo Plan de Transportes e Infraestruturas.(Desde el minuto 2:06:40 al 2:13:53)27.4.2016: Debate relativo a  promover e facilitar o crecemento empresarial e garantir a unidade de mercado.(Desde el minuto 2:07:00 al 2:13:42)


13.4.2016: Debate sobre o impulso á Autovía A-76 entre Ourense e Ponferrada. (Desde o minuto 3:40:45 a 3:53:0017.03.2016: Debate sobre a declaración da Via Nova como Patrimonio Mundial da UNESCO.


http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUpAudiovisual?next_page=/wc/audiovisualdetalledisponible?codSesion=2&codOrgano=330&fechaSesion=17/03/2016&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=11http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUpAudiovisual?next_page=/wc/audiovisualdetalledisponible?codSesion=2&codOrgano=330&fechaSesion=17/03/2016&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=11
30.06.2015: Debate do informe elaborado pola Subcomisión de Estudio e Análise do Sistema Ferroviario Español.

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?next_page=/wc/verEmisionAudiovisual&idOrgano=327&idSesion=48&secuencia=578329&legislatura=10&mp4=mp4


27.5.2015: Debate no Pleno. Proposición de Lei Orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia.
12.5.2015: Debate sobre da Proposición non de Lei sobre a rehabilitación da Praza de Abastos de Ourense.


27.1.2015: Debate na Deputación Permanente. Solicitude de comparecencia da Ministra de Fomento, ante a Comisión de Fomento, para explicar os plans do Ministerio de Fomento respecto das suas políticas de privatización e de liberalización de infraestruturas.


11.11.2014: Pregunta sobre balance dos servizos ferroviarios operados por RENFE en longa e media distancia no ano 2013 en e con destino á Comunidade Autónoma de Galicia.

28.10.2014: Proposición de Lei Orgánica de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación marina.

02.09.2014: Moción sobre las previsiones del Gobierno en relación a la injusta exigencia de la Agencia Tributaria de tributación retroactiva a miles de emigrantes retornados con pensiones del extranjero en un contexto normativo ambiguo.
26.8.2014: Debate na Deputación Permanente sobre a resposta da UE en relación co dique flotante de Ferrol:
13.5.2014: Proposición non de Lei sobre medidas para garantir a construcción e posta en servizo da Liña de Alta Velocidade Madrid-Galicia en doble vía na integridade do seu trazado e nos prazos comprometidos.

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?next_page=/wc/verEmisionAudiovisual&idOrgano=327&idSesion=32&fecha=13/05/2014&secuencia=559495&legislatura=10

20.03.2014: Debate final no Pleno,  do proxecto de Lei de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de España.11.02.2014: Debate en Comisión do proxecto de Lei de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de España.3.12.13: Preguntando sobre os avances das obras do AVE a Galicia


mms://congresodiferido.congreso.es/leg10/10_000327_028/10_000327_028_1_14065_552464.wsx


25.09.13: Proposición no de Ley relativa á mellora da sinalización turística nas estradas do Estado.

18.09.2013:Sobre seguridade ferroviaria e planes de emerxencia ante eventuais accidentes.

11.06.2013: Proposición no de Lei relativa a los planes do Ministerio de Fomento para suprimir servicios de media distancia ferroviaria en concreto en Galicia.

20.03.2013: Impulso da liña de Alta Velocidade entre Olmedo-Lubián-Ourense.

22.01.13: Sobre cuestións relacionadas co sector naval

A rendabilidade social e económica do AVE a Galicia (Dende o minuto 42:25 ó 48:00)

-Debate sobre as penas para incendios forestais (Dende o minuto 02.36.35)

.Tirapuxa entre os grupos políticos polo investimento previsto nos presupostos para a alta velocidade galega-Debate con el Ministro de Fomento sobre el AVE entre Requejo y Ourense

-En la comparecencia del candidato a presidir la Comisión Nacional de la Energía (Desde el minuto 17:00 al 30:45)

-Medidas para fortalecer la "Marca España" (Desde el minuto 03:36:50 al 03:44:41)

-Logramos que o Congreso inste ao Goberno a pór en marcha antes de que termine 2011 unha nova conexión ferroviaria matinal entre Galicia e Madrid (Dende o minuto 20:10 ao 39:30)

-Preguntando sobre el impuesto de matriculación de vehículos ( Desde el minuto 01:39:30 al 01:44:40)

-Debate de apoyo al comercio minorista (Desde el minuto 02:41:15 al 02:48:52)

-Interpelando sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para estimular el consumo interno e impulsar las ventas del Comercio minorista ( Desde el minuto 02:46:30 al 03:19:50)

-Debate sobre diplomacia económica (Desde el minuto 01:40:30 al 01:46:38)

-Sobre la promoción del comercio exterior y la internacionalización de la empresa española, que realizan las Cámaras de Comercio (Desde el minuto 37:07 al 1:02:30)

-Energía Fotovoltaica y energía sostenible (Desde el minuto 03:08:07 al 03:13:34)

-Pido ao Ministerio que execute as obras necesarias para evitar os constantes desbordamentos dos ríos no territorio ourensán da Confederación Hidrográfica do Douro (Dende o minuto 46:00 ao 59:40)

- Reclamo explicacións sobre EDAR en Ourense (Dende o minuto 34:30 ao 45:50)

-Reclamo al Gobierno un plan de renovación del parque de automóviles que permita recuperar 425.000 ventas en dos años(Desde el minuto 01:18:30 al 01:23:20)

-Debate de la ley orgánica de Economía Sostenible (Desde el minuto 05:42:40 al 05:47:51)

-Logramos que o Congreso inste ao Goberno a axilizar tódolos trámites para a licitación inmediata da A-76 e a súa inclusión como prioritaria no plan de financiamento público-privado (Dende o minuto 28:42 ao 37:57)

-Debatendo sobre a rede básica de mercancías ferroviarias (Dende o minuto 01:36:10 ata o final)

-La internacionalización de las empresas: una necesidad estratégica para sobrevivir (Desde el minuto 03: 16:00 al 03:21:50)

-Demandando al gobierno que no discrimine a Ourense (Desde el minuto 12:51:50 al 13:10:10)

-Desmenuzando el presupuesto de ADIF (Desde el minuto12:51:40)

-Estímulos a la venta de coches

-Reclamando ayudas para el automóvil (Desde el minuto 3:39 al 17:50)

-Sobre el apoyo financiero a la internacionalización de las empresas (Desde el minuto 1:32:28 al 1:32:57)

-Esixo a Fomento un trato igual para Ourense que para outras cidades e que se apoie e financie o soterramento deo AVE (Desde o minuto 02:13:45 ao 02:25:55)

-Debate prórroga Plan 2000E (Desde el minuto 02:24:20 al 02:31:50)

-Reclamo al Gobierno que reembolse íntegramente a los concesionarios las ayudas del Plan 2000E al sector del automóvil (Desde el minuto 54:10 al 58:41)

-Pregunta al Ministro Sebastián sobre el sector textil (Desde el minuto 01:40:30 al 1:45:45)

-Debate Caixas de Aforros (Dende o minuto 02:32:23 ao 02:38:10)

-Internacionalización de la empresa española (Desde el minuto 1:06:49 al 1:16:47)

-Debate final Ley de Reforma de la Ordenación del Comercio Minorista (Desde el minuto 02:38:00 al 02:48:20)

-Debate sobre energía en la Diputación Permanente (Desde el minuto 02:04:50 al 02:09:51)